Úterý 14. prosince 1954

Obsah.

1. (ustavující) schůze 13. prosince 1954.

Zahajovací projev předsedy NS Fierlingra

1. Sliby poslanců

2. Volba předsednictva Národního shromáždění

3. Volba zapisovatelů

4. Volba mandátového výboru Národního shromáždění

5. Volba dočasného výboru Národního shromáždění

2. schůze 13. a 14. prosince 1954.

Prohlášení vlády

Zahájena rozprava o prohlášení vlády.

Řeč posl. A. Fialy

Řeč posl. Žiaka

Řeč posl. Borůvky

Řeč posl. Pokojného

Řeč posl. Svobodové

Řeč posl. dr Polanského

Řeč posl. Pavla Dávida

Řeč posl. Veckera

Řeč posl. dr Trpíkové

Řeč posl. Hendrycha

Prohlášení vlády schváleno a vládě vyslovena důvěra

Návrh usnesení, kterým Národní shromáždění vyslovuje souhlas s postupem delegace vlády RČS na moskevské konferenci a kterým se bezvýhradně staví za moskevskou deklaraci ze dne 2. prosince 1954.

Návrh usnesení schválen

3. schůze 14. prosince 1954.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění (tisk 3) - zpravodaj posl. Vodička

Návrh usnesení mandátového výboru schválen

2. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona (tisk 1) o jednacím řádu Národního shromáždění (tisk 4) - zpravodaj posl. dr Krofta

Iniciativní návrh zákona přijat

3. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona (tisk 2) o náhradách poslanců Národního shromáždění (tisk 5) - zpravodajka posl. Leflerová

Iniciativní návrh zákona přijat

4. Volba stálých výborů Národního shromáždění

Volba výboru kulturního

Volba výboru rozpočtového a hospodářského

Volba výboru ústavně-právního

Volba výboru zahraničního

Volba výboru zemědělského

Volba výboru zdravotního

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP