Úterý 14. prosince 1954

II. volební období1. zasedání

Těsnopisecká zpráva
o 3. schůzi Národního shromáždění republiky Československé
v Praze ve středu dne 14. prosince 1954.

Obsah:

Přečten a schválen denní pořad.

Pořad.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění (tisk 3)

Řeč zpravodaje posl. Vodičky

Návrh usnesení mandátového výboru schválen

2. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona (tisk 1) o jednacím řádu Národního shromáždění (tisk 4)

Řeč zpravodaje posl. dr Krofty

Iniciativní návrh zákona přijat

3. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona (tisk 2) o náhradách poslanců Národního shromáždění (tisk 5)

Řeč zpravodajky posl. Leflerové

Iniciativní návrh zákona přijat

4. Volba stálých výborů Národního shromáždění

Volba výboru kulturního

Volba výboru rozpočtové a hospodářského

Volba výboru ústavně-právního

Volba výboru zahraničního

Volba výboru zemědělského

Volba výboru zdravotního


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP