ZÁHORSKÝ Jozef

KSS

301. (Vráble-Zlaté Moravce-Levice-Nitra)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

ZACH Josef

KSČ

90. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 202

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům.)

23, 19. XII. 1957; 85.

 

ZAPADLO Miroslav

KSČ

48. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ZÁSMUCKÝ Jindřich

ČS

117. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Mandát. výbor od 20. 2. 1959.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 130.

 

ZÁVĚTA Josef

L

249. (Ostrava-Bohumín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 172

(Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.)

19, 5. VII. 1957; 124.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 98.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 80.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD. (31-P.)

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů. (t. 32-P.)

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hosp. organizacích (t. 245)

27, 17. 10. 1958; 126.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek. (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, (t. 297) o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298)

a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299)

31, 26. III. 1959; 32.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí. (t. 322)

33, 8. VII. 1959; 26.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 81.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

ZEDNÍK Josef

L

218. (Prostějov I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 16-P

(zákonné opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v r. 1956 a 1957.)

P 7, 12. IV. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 104

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů).

15, 19. XII. 1956; 30.

úst. práv. výb. zpr. t. 396

(zákon o národních výborech).

38, 25. 5. 1960; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu za rok 1957 (t. 278).

28, 11. XII. 1958; 32.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 48.

 

ZEDNÍK Karel

KSČ

64. (Čes. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. t. 21-P

(zákonné opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích).

P 9, 28. VI. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 139.

 

ZEMAN Ján

KSČ

266. (Bratislava II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954, 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Dne 15. II. 1960 se vzdal poslaneckého mandátu

37, 9. IV. 1960; 3.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 185

(Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních.)

20, 31. X. 1957; 94.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24.)

6, 24. V. 1955; 36.

 

ZIKA Maxmilian

KSČ

104. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ZUPKA František

KSČ

292. (Komárno)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 4-P

(zákonné opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955.)

P 3, 24. II. 1955.

ústavně právní výb. zpr. t. 322

(zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.)

33, 8. VII. 1959; 12.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, t. 322.

33, 8. VII. 1959; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24).

6, 24. V. 1955; 31.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 21. XI. 1955.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 28.

 

ZVÁRA Josef

KSČ

154. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., kult.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 99

(zákon o organizaci tělesné výchovy.)

15, 20. XII. 1956; 94.

kult. výb. zpr. t. 205

(zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa.)

23, 19. XII. 1957; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o kulturních památkách t. 221.

25, 17. IV. 1958; 55.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250.)

27, 16. 10. 1958; 105.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 151.

 

ŽIAK Andrej

SSO

339. (Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst.-práv., zahr.

Rada poslanců.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34; 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

předsednictva NS t. 34-P

(o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku).

P-16, 18. XII. 1958.

výb. zahr. zpr. t. 359

(Poselství Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky parlamentům všech států o mírovém řešení sjednocení Koreje).

34, 19. XI. 1959; 49.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 78.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu resoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 23.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 115.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 73.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky. (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 145.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 186.

o zákonu o koncertní a jiné hudební činnosti (t. 206) a o zákonu o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě (t. 207).

23, 19. XII. 1957; 70.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích. (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 26.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250.)

27, 16. 10. 1958; 94.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o úst. zákonu o změně úst. zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a úst. zákona o národních výborech (t. 384), o zákonu, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění (t. 385), o zákonu o volbách do národních výborů (t. 386).

37, 9. IV. 1960; 39.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů. (t. 32-P.)

P 15, 10. VII. 1958.Přihlásit/registrovat se do ISP