TÁBORSKÝ Rudolf

KSČ

158. (Čáslav)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 224

(zákon o požární ochraně).

25, 17. IV. 1958; 62.

 

TATÍČEK Josef

KSČ

199. (Bystřice n. P.-Boskovice)

Nastoupil po zemřelém Aloisu Málkovi.

Slib vykonal 30, 19. II. 1959; 9.

Volba ověřena 30, 19. II. 1959; 8.

 

TESLA Josef

KSČ

106. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem pracovních sil 15. X. 1955 do 31. 7. 1957, kdy bylo min. pracovních sil zrušeno vl. nař. z 31. 7. 1957, č. 50 Sb.

9, 24. X. 1955; 5.

 

TOMAN Engelbert

L

47. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. t. 20-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích).

P 8, 1. VI. 1956.

rozp. a hosp. a zdrav. výb. zpr. t. 78

(zákon o zkrácení pracovní doby).

13, 24. IX. 1956; 7.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 140

(zákon o podnikových fondech pracujících).

18, 18. IV. 1957; 230.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 266

(zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly).

27, 17. X. 1958; 153.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 310

(vlád. nař. ze dne 6. března 1959 č. 15 Sb. o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru).

32, 12. V. 1959; 66.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 32.

 

TOMÁŠEK Karol

KSS

329. (Ilava)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Byl členem výb. rozp. a hosp.

Vzdal se posl. mandátu 8. II. 1956.

Po něm nastoupil Herbert Ďurkovič, Ing.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

TOMÁŠIK Ferdinand

SSL

317. (Modrý Kameň-Zvolen)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

TONDL Jan

KSČ

35. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

TONHAUSER Pavol

KSS

313. (Zvolen)

Nástupce za Smida Marka (KSS).

Slib vykonal 27, 16. X. 1958; 9.

Volba ověřena 27, 16. X. 1958; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 40.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 30.

 

TRÁVNÍČEK František, akademik

KSČ

190. (Brno-město V)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 61.

 

TRHLÍK Josef

KSČ

78. (Plzeň)

nástupcem Soukupa Ladislava

Slib vykonal 26, 3. VII. 1958; 16.

Volba ověřena 26, 3. VII. 1958; 15.

 

TRPÍKOVÁ Vlasta MUDr.

B, KSČ

259. (Hlučín)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. zdrav.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 3-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům).

P 3, 24. II. 1955.

zdrav. výb. t. 12-P

(zákonné opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči).

P 6, 15. XII. 1955.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 101.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonu o umělém přerušení těhotenství (t. 203).

23, 19. XII. 1957; 29.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

 

TYMEŠ František

KSČ

175. (Velká Bíteš-Rosice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv., zeměd., kult., zdrav. a zahr. výb. zpr. t. 18

(rozpočtový zákon na rok 1955).

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 13

(státní závěrečný účet za rok 1953 a použití nespotřebovaného přebytku z rozpočtového hospodaření za r. 1953).

4, 22. III. 1955; 47.

rozp. a hosp., zeměd., úst. práv., kult., zdrav. a zahr. výb. zpr. t. 50

(rozpočtový zákon na rok 1956).

10, 9. II. 1956; 13.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 100

(zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem).

15, 20. XII. 1956; 143.

rozp. a hosp., kult., zeměd., úst. práv., zdrav. a zahr. výb. zpr. t. 141

(rozpočtový zákon na rok 1957).

17, 17. IV. 1957; 6.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 192 (za posl. Štětku).

(státní závěrečný účet za rok 1956).

20, 31. X. 1957; 21.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 209

(zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmu obyvatelstva a živnostenské dani).

23, 19. XII. 1957; 98.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 278

(Státní závěrečný účet RČS za rok 1957).

28, 11. XII. 1958; 5.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 336

(Státní závěrečný účet RČS za rok 1958).

33, 8. VII. 1959; 46.Přihlásit/registrovat se do ISP