SEDLÁČEK Svatopluk

KSČ

233. (Gottwaldov-okres)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o místním hospodářství (t. 351).

34, 19. XI. 1959; 76.

 

SEDLAČÍK Josef

KSČ

179. (Znojmo-Mikulov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

SEMBOL Arnošt

KSČ

246. (Čes. Těšín. Dolní Suchá)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

 

SCHMIDT Viliam

KSS

311. (Prievidza)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

 

SINKULE Václav

B, KSČ

91. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

SKÁLA Čestmír

KSS

280. (Trenčín II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv. 14. 12. 1954 - 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 18-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích).

P 7, 12. IV. 1956.

 

SLÁDEK Bohumil

KSČ

38. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

 

SLÁMOVÁ-KETTNEROVÁ Marie

B, KSČ

120. (Liberec)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

SLAVÍK BLAHOSLAV

B

189. (Brno-město IV)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

SMÉKAL Zdeněk, Ing.

KSČ

163. (Žďár nad Sázavou)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 91.

 

SMIDA Marek

KSČ

313. (Zvolen)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se poslaneckého mandátu přípisem z 31. 5. 1958; po něm nastoupil Tonhauser Pavol (KSS).

26, 3. VII. 1958; 12.

Jmenován ministrem zemědělství 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 15. X. 1955 a téhož dne jmenován ministrem státních statků.

9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn funkce ministra státních statků 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

SOMMER Břetislav

KSČ

206. (Šumperk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 82.

 

SOMMER Jindřich

B, KSČ

39. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 124

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů).

16, 6. III. 1957; 18.

úst. práv. výb. zpr. t. 290

(vládní nařízení ze dne 5. XII. 1958 č. 81 Sb., o správě národního majetku, vydanému podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé).

30, 20. II. 1959; 150.

úst. práv. výb. zpr. t. 386

(zákon o volbách do národních výborů).

37, 9. IV. 1960; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78)

13, 24. IX. 1956; 10.

 

SOUKUP Ladislav

B

Slib vykonal 1, 13, XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. 3. 1958;

26, 3. VII. 1958; 12.

Nástupcem se stal Josef Trhlík.

 

SPÁČIL Tomáš

KSČ

194. (Slavkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď. od 18. 4. 1957.

 

SPEVÁK Ján

SSO

316. (Krupina-Banská Štiavnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď. 14. 12. 1954-10. 2. 1956.

 

STEJSKAL Josef

KSČ

157. (Přelouč-Čáslav)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

STRECHAJ Rudolf

KSS

362. (Prešov-město-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250.)

27, 16. X. 1958; 64.

 

STULÍKOVÁ Josefa

KSČ

79. (Plzeň)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

SUKUPOVÁ Anděla

L

227. (Uherské Hradiště I)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 325

o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).

33, 9. VII. 1959; 166.

 

SVÍTEK Mikuláš

B, KSČ

103. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zeměď.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 154.

(zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic.)

19, 5. VII. 1957; 91.

 

SVOBODA Ludvík

KSČ

174. (Velké Meziříčí-Třebíč)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

SVOBODOVÁ Eliška

KSČ

44. (Praha-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 89.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích. (t. 245.)

27, 17. 10. 1958; 130.

 

SZIGLOVÁ-WINKLEROVÁ Mária

KSS

289. (Šamorín- Dunajská Streda)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 5. 3. 1957; její nástupkyně Zdenka Fehérová.

19, 4. VII. 1957; 7.

 

ŠAFAŘÍK Josef

ČS

164. (Havlíčkův Brod)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

úst. práv. a kult. výb. zpr. t. 70

(zákon o státní ochraně přírody).

12, 1. VIII. 1956; 152.

kult. výb. zpr. t. 221.

(zákon o kulturních památkách).

25, 17. IV. 1958; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 188).

20, 31. X. 1957; 70.

o zákonu o osvětové činnosti (osvětový zákon (t. 316), o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315), o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317).

33, 9. VII. 1959; 193.

 

ŠALGOVIČ František

KSS

284. (Trnava II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 122.

 

ŠAVEL Karel

KSS

332. (Žilina-město-Bytča)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 161

(Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou.

19, 4. VII. 1957; 20.

zahr. výb. zpr. t. 182

(Dohoda mezi Československou republikou a svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou).

20, 31. X. 1957; 99.

zahr. výb. zpr. t. 393

(Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Japonskem, podepsaná v Tokiu dne 15. prosince 1959).

38, 25. V. 1960; 50.

 

ŠEBESTA Štefan

KSS

277. (Myjava-Senica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 72.

 

ŠEBÍK Ján

KSS

276. (Senica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 9. 2. 1956.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění. 1, 13. XII. 1954; 34.

Členem předsednictva NS do 9. 2. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 75.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 31.

 

ŠEFČÍK Samuel

KSS

274. (Malacky-Skalice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

ŠEJNA Jan

KSČ

114. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 370

(zákon o některých služebních poměrech vojáků).

35, 18. XII. 1959; 37.

 

ŠIMÁNEK Jan

KSČ

21. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Rada poslanců od 19. 3. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 91

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací (t. 86).

14, 30. XI. 1956; 118.

 

ŠIMEČKOVÁ Božena

KSČ

56. (Praha-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 132.

 

Šimon Jaroslav, akad.

B

180. (Mikulov-Břeclav)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby (t. 1-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 35.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD (t. 31-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku. (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (t. 35-P).

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P). P 19, 2. VI. 1960.

 

ŠIMONEK Ján

KSS

296. (Nové Zámky-Želiezovce-Štúrovo)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ŠIMŮNEK Otakar, Ing.

KSČ

155. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

ŠIMURDOVÁ Júlia

B

337. (Námestovo-Trstená)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdala se posl. mandátu 17. 4. 1958; po ní nastoupil Baláž Jozef (KSS)

26, 3. VII. 1958; 12.

 

ŠINDLEROVÁ Marie

KSČ

236. (Valaš. Meziříčí-Vsetín-Holešov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ŠIROKÝ Viliam

KSČ

25. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován předsedou vlády 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

ŠIŠKA Lubomír, Ing.

KSČ

251. (Ostrava-Radvanice-Šenov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 79

(vl. nař. č. 18 Sb. ze dne 27. IV. 1956, o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků)

13, 24. IX. 1956; 78.

rozp. a hosp. výb. t. 28-P

(zákonné opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách).

P-13, 14. II. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 77.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 76.

 

ŠIŠKA Ľudovít

B

304. (Nitra-okolí)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

ŠKODA Josef

L

167. (Pacov-Kamenice n. Lipou)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 135.

 

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

68. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády 16. VI. 1956 a jmenován ministrem spravedlností.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ŠKOPOVÁ Mária

B, KSS

363. (Sabinov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

 

ŠLECHTA Emanuel, Dr. Ing.

ČS

16. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem stavebnictví 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn úřadu ministra stavebnictví 16. VI. 1956 a jmenován ministrem-předsedou Státního výboru pro výstavbu.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ŠMÁTRALA Alexander

KSS

272. (Bratislava-okolí-Pezinok)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Vzdal se posl. mandátu dne 3. VII. 1957;

nástupcem se stal Štefan Brenčič.

19, 4. VII. 1957; 7.

 

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

264. (Krnov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců od 15. 12. 1958.

Výb. dočas., mandát.

Zvolena členkou komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 107.

o Smlouvě mezi ČSR a NDR o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech (t. 114).

16, 6. III. 1957; 80.

o zákonu o místním hospodářství (t. 351).

34, 19. XI. 1959; 68.

o zákonu o územním členění státu (t. 383).

37, 9. IV. 1960; 16.

 

ŠMIDKOVÁ Emilie

B

94. (Karl. Vary)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

 

ŠPAČEK František

KSČ

198. (Tišnov-Blansko)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ŠTAMBERA Vilém

KSČ

177. (Mor. Krumlov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 55

vlád. nař. z 22. II. 1956 č. 8 Sb. o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání).

12, 1. VIII. 1956; 166.

rozp. a hosp. výb. t. 27-P

(zákonné opatření předsednictva NS o těžbě rašelin).

P 12, 13. XII. 1956.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 41.

 

ŠŤASTNÁ Věra

KSČ

138. (Hradec Králové)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. a úst. práv. výb. zpr. t. 203

(zákon o umělém přerušení těhotenství).

23, 19. XII. 1957; 23.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 108.

 

ŠTEFÁNIK František

SSL

286. (Senec-Sered)

Nastoupil po resign. Vincentu Pokojném.

Slib vykonal 11, 30. VII. 1956; 7.

Volba ověřena 11, 30. VII. 1956; 6.

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

Rada poslanců od 24. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 225

(zákon o změně předpisů o osvojení).

25, 17. IV. 1958; 70.

úst. práv. výb. zpr. t. 259

(zákon o trvalém usídlení kočujících osob).

27, 17. X. 1958; 163.

úst. práv. výb. zpr. t. 344

(zákon o změně pravomoci soudů a o změně a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních notářství).

33, 8. VII. 1959; 34.

výb. rozp. a hosp., úst. práv. zpr. t. 356

(zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku).

34, 19. XI. 1959; 82.

úst. práv. výb. zpr. t. 387

(zákon o provedení nové územní organizace soudů).

37, 9. IV. 1960; 49.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 62.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 80.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 159.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi;

24, 15. IV. 1958; 39.

o prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

 

ŠTĚTKA Josef

KSČ

7. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 51

(státní závěrečný účet za rok 1954).

10, 9. II. 1956; 19.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 139

(státní závěrečný účet za rok 1955).

17, 17. IV. 1957; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby (t. 1-P).

P 2, 28. XII. 1954

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu rezoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P),

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád) (t. 10-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

 

ŠTOLL Ladislav

KSČ

186. (Brno-město I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem kultury 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn funkce ministra kultury 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ŠTRAUCH Jozef, Ing.

KSS

348. (Gelnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. a úst. práv. výb. zpr. t. 168

[zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)]. Doslov.

19, 5. VII. 1957; 94, 115.

 

ŠTROMP Jozef

KSS

349. (Moldava nad Bodvou)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. do 10. 2. 1956.

Výbor zeměd. od začátku.

 

ŠTYNDL Bedřich

KSS

269. (Bratislava V.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Rada poslanců od 10. 2. 1956.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 37

(zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích).

9, 24. X. 1955; 34.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 56

(vlád. nař. z 22. II. 1956 č. 9 Sb., o dodávce a odběru vývozních investičních celků).

12, 1. VIII. 1956; 169.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 67.

k činnosti komisí poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

25, 16. IV. 1958; 16.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 86.

 

ŠUCHAŇ František

KSS

320. (Brezno)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ŠURKA Viktor, Ing.

KSS

336. (Žilina-venkov-Kysucké Nové Mesto)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců od 8. 4. 1955.

Výb. zahr. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 171

(Smlouva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích).

19, 5. VII. 1957; 121.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 30.

o státním závěrečném účtu za rok 1958 (t. 321).

33, 8. VII. 1959; 67.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 26.

čte návrh Prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 21.

 

ŠUSTR Josef

KSČ

32. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se posl. mandátu dne 13. II. 1959; po něm nastoupil Josef Černý.

30, 19. II. 1959; 6.

 

ŠUTAJ František

KSČ

142. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298), a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 23.Přihlásit/registrovat se do ISP