REITMAJER Josef

KSČ

245. (Český Těšín. Třinec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem hutního průmyslu a rudných dolů 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra hutního průmyslu a rudných dolů 1. VIII. 1957 a téhož dne pověřen řízením ministerstva těžkého strojírenství.

20, 30. X. 1957; 17.

 

RENDEK Ignác, JUDr.

KSS

360. (Vranov-Humenné)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. do 18. 4. 1957

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

úst. práv. výb. zpr. t. 71

(úst. zákon o slovenských národních orgánech).

11, 31. VII. 1956; 100.

úst. práv. výb. zpr. t. 149

(zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů.)

19, 4. VII. 1957; 4

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 340

(o Státní plánovací komisi).

33, 8. VII. 1959; 79.

 

REŽNÁ-VÁCLAVÍKOVÁ Ludmila

KSČ

232. (Gottwaldov-město)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

 

ROMANČÍK Emanuel

B

327. (Martin-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Byl členem výb. kult.

Výb. zahr. od 10. 2. 56.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 13. III. 1957; jeho nástupce Alexander Paulovič.

17, 17. IV. 1957; 4.

 

ROVNÝ Jan

L

100. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 13-P

(zákonné opatření předsednictva NS o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek).

P 6, 15. XII. 1955.

(zákonné opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky). P 12, 13. XII. 1956.

úst. práv. výb. t. 32-P.

(zákonné opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů.

P 15, 10. VII. 1958.

 

RUSNÁK Juraj

KSS

359. (Michalovce)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď.

 

RŮZHA Josef

ČS

130. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 92.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 45.

o státním závěrečném účtu za rok 1957 (t. 278).

28, 11. XII. 1958; 26.

 

RŮŽIČKOVÁ Marie

KSČ

23. (Praha-město)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

RYGAR František

KSČ

207. (Jeseník)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze 3. VII. 1958. Nástupce Formánek Melichar.Přihlásit/registrovat se do ISP