PACULÍK Michal

KSS

338. (Dolný Kubín-Trstená)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PALAS Josef

KSČ

208. (Bruntál-Šternberk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. t. 22-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů).

P 10, 19. VII. 1956.

kult. výb. zpr. t. 327

(o muzeích a galeriích).

33, 9. VII. 1959; 173.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organizaci tělesné výchovy (t. 99).

15, 20. XII. 1956; 109.

 

PÁSKOVÁ Josefa

KSČ

184. (Brno-venkov II)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PAŠEK Václav

KSČ

86. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Zpravodajem:

výb. zeměd., kult., zdrav., úst. práv., rozp. a hosp. zpr. t. 262

(zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé).

27, 16. X. 1958; 22. 115.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 94.

rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 122.

o zákonu o placené dovolené na zotavenou (t. 363).

35, 18. XII. 1959; 9.

 

PAULOVIČ Alexander

KSS

327. (Martin-venkov)

Nastoupil po resign. Emanuelu Romančíkovi

Slib vykonal 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 140.

 

PAVELKA Josef

B

71. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

k zákonu o požární ochraně t. 224

25, 17. IV. 1958; 66.

 

PAVLÍK Ján

B

368. (Snina-Humenné)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. rozp. a hosp.

Výb. úst. práv. do 10. 2. 1956.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu (t. 11-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném patření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 93.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonu o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly (t. 248).

27, 17. X. 1958; 158.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

PAVLOVSKÝ Oldřich

KSČ

131. (Liberec)

Nastoupil po resign. Jiřím Hlavatém.

Slib vykonal 34, 18. XI. 1959; 9.

Volba ověřena 34, 18. XI. 1959; 9.

 

PEŠÁK Jindřich

KSČ

173. (Jihlava-okres-Havl. Brod)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

Výb. zeměd. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 54

(vlád. nař. z 20. I. 1956 č. 2 Sb., o organizaci lesního hospodářství).

12, 1. VIII. 1956; 158.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 119.

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328),

o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330),

o zákonu o zemědělské dani (t. 329),

o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312.)

33, 9. VII. 1959; 138.

 

PEŠKOVÁ Kamila, MUDr.

KSČ

70. (Č. Budějovice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 366

(zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči).

35, 18. XII. 1959; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 75.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 103.

 

PETRÁŠOVÁ Gabriela

B, KSS

294. (Štúrovo)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

 

PETROVÁ Marie

KSČ

110. (Teplice-město-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdala se posl. mandátu dne 25. II. 1957.

Její nástupkyně Jaroslava Míšková.

16, 6. III. 1957; 5.

 

PFEIFER Miloslav

KSČ

76. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult. od 18. 4. 1957.

 

PIVOŇKA Alois

KSČ

27. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PLESKAČ Jan

KSČ

261. (Opava I.-sever)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PLESKOT Josef

KSČ

159. (Chrudim)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PLOJHAR Josef, ThDr. h. c.

L

226. (Veselí nad Moravou)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem zdravotnictví 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

PODOLA Jan

ČS

235. (Holešov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 210

(zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon).

23, 19. XII. 1957; 88.

rozp. a hosp., úst. práv. výb. zpr. t. 355

(zákon o místním hospodářství).

34, 19. XI. 1959; 60.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956. (t. 50).

10, 9. II. 1956; 83.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 107.

 

POKOJNÝ Vincent

SS

286 (Senec - Sered)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Byl členem výb. dočas., zahr. a rady poslanců

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

Vzdal se posl. mandátu 10. II. 1956. Po něm nastoupil František Štefánik.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 5-P

(zákonné opatření předsednictva NS o jedech a látkách škodlivých zdraví).

P 4, 31, III. 1955.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 85.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby (t. 1.-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24.)

6, 24. V. 1955; 53.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

 

POKORNÝ Josef

KSČ

41. (Slaný)

Nastoupil po zemř. Václavu Noskovi

Slib vykonal 9, 24. X. 1955; 33.

Volba ověřena 9, 24. X. 1955; 33.

Zemřel 30. III. 1957. Jeho nástupce František Meixner.

17, 17. IV. 1957; 4.

 

POLÁČEK Karel

KSČ

82. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem strojírenství 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra 15. X. 1955 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

9, 24. X. 1955; 5.

 

POLACHOVÁ Valerie

B

241. (Frenštát pod Radhoštěm)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 79.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi

a o prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

24, 15. IV. 1958; 42.

 

POLANSKÝ Dionysius, JUDr. a PhDr.

L

210. (Litovel-Olomouc-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zvolen míst předsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Pozměňovací návrhy:

k vlád. návrhu zák. opatření předsednictva NS o jedech a látkách škodlivých zdraví (t. 5-P).

P 4, 31. III. 1955.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 114.

(Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech).

16, 6. III. 1957; 77.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 92.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu resoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 151.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 103.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku. (t. 34-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

 

POLLÁK Ľudovít

KSS

290. (Dunajská Streda)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

Výb. zdrav. do 18. 4. 1957,

 

PORUBSKÝ Vojtech

KSS

295. (Želiezovce-Lavice)

Slib vykonal 1, 13. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď.

 

POSPÍŠIL Antonín

L

162. (Polička-Hlinsko)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem dopravy 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra dopravy dne 8. I. 1958 a téhož dne jmenován ministrem energetiky.

24, 15. IV. 1958; 6.

 

POTUŽÁK Pavel, Ing. Dr.

B

4. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 80

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách).

13, 24. IX. 1956; 35.

kult. výb. zpr. t. 187

(zákon o Československé akademii věd).

20, 31. X. 1957; 79.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 67.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959, 125.

 

PÖTZL Josef

KSČ

96. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PROCHÁZKOVÁ Božena

KSČ

183. (Židlochovice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

zákon o změně předpisů o osvojení t. 225

25, 17. IV. 1958; 75.

o zákonu o osvětové činnosti (osvětový zákon) (t. 316),

o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315),

o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317).

33, 9. VII.; 198.

 

PROKOPOVÁ Julie

KSČ

63. (Č. Budějovice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 25

(Úmluva o výsadách a imunitách Organizace Spojených národů).

7, 24. V. 1955; 66.

zahr. výb. zpr. t. 68

(Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií).

12, 1. VIII. 1956; 144.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 238.

(Úmluva o vymáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956).

26, 3. VII. 1958; 71.

zahr. a zdrav. výb. zpr. t. 333.

(Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lid. republikou o spolupráci na poli sociální politiky).

33, 8. VII. 1959; 90.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 180.

 

PROUZA Leopold

KSČ

139. (Hradec Králové)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PRŮŠA Karel

KSČ

169. (Dačice-Mor. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PRZECZEK Gustav

KSČ

244. (Český Těšín-Jablunkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

 

PŘIBIL Jaroslav

KSČ

92. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď.

 

PŘIBKOVÁ Anna

KSČ

83. (Plzeň)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

 

PŘIKRYL František

KSČ

185. (Brno-venkov I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

PÚČIK Jozef, Ing.

KSČ

312. (Banská Bystrica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem chemického průmyslu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.Přihlásit/registrovat se do ISP