ONDRUŠ Michal

KSS

346. (Levoča-Spišská Nová Ves)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Byl členem výb. dočas.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Vzdal se posl. mandátu 5. III. 1956.

Po něm nastoupil Pavol Bučák.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ORAVCOVÁ-CHVÍLOVÁ Valburga

viz

CHVÍLOVÁ-ORAVCOVÁ Valburga

 

OSÚCH Jozef

KSS

307. (Topoľčany)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

 

OTRADOVEC Antonín

KSČ

6. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (t. 166) a o zákonu o technické normalizaci (t. 167).

19, 5. VII. 1957; 86.Přihlásit/registrovat se do ISP