MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

45. (Praha-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenována ministryní výkupu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěna úřadu ministryně výkupu 16. VI. 1956 a jmenována ministryní spotřebního průmyslu.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

MAJLING Pavol

KSS

273. (Malacky-Bratislava-okolí)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o územním členění státu (t. 383).

37, 9. IV. 1960; 10.

 

MÁLEK Alois

KSČ

199. (Bystřice nad Pernštejnem-Boskovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem lehkého průmyslu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn funkce ministra lehkého průmyslu 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zemřel 2. XII. 1958; nástupcem se stal Tatíček Josef

28, 11. XII. 1958; 3.

 

MALÍK Jozef

KSS

297. (Nové Zámky-Komárno)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zeměď.

Zemřel 15. V. 1959; jeho nástupce Tibor Bohdanovský.

33, 8. VII. 1959; 9.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 92.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 149.

 

MALINA Jozef

SSO

310. (Prievidza-Partizánske)

Slib vykonal 2, 13. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78).

13, 24. IX. 1956; 13.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 134.

 

MALIŇÁK Ján

KSS

367. (Stropkov-Medzilaborce-Humenné)

Slib vykonal 1, 13, XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MALÝ Oldřich

KSČ

192. (Brno-město VII)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 98.

 

MANCA Štefan, MUDr.

B

282. (Piešťany-Nové Mesto n. Váhom)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zdrav.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 115

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči).

16, 6. III. 1957; 63.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 23. III. 1955; 151.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12 IV. 1956;

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

návrhu na prohlášení Národního shromáždění RČS k Manifestu míru.

23, 19. XII. 1957; 19.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 106.

 

MANDOVEC Václav

KSČ

60. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 21

(zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť).

5, 23. III. 1955; 11.

úst. práv. výb. zpr. t. 123

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech).

16, 6. III. 1957; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD (t. 31-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odbodů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

MAREČKOVÁ-KREJSTOVÁ Božena

viz

KREJSTOVÁ-MAREČKOVÁ Božena

 

MAREK Josef

L

11. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

 

MAŠEK Pavel

KSČ

238. (Valašské Meziříčí)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MATĚJIČKA Jozef

KSČ

122. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MÁTL Jan

ČS

258. (Ostrava I-město-střed)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát. 13. 12. 1954 - 20. 2. 1959.

Výbor zdravotní od 20. 2. 1959.

Iniciativní návrhy:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 89

(zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců).

14, 29. XI. 1956; 9.

mandát výb. zpr. t. 193 (za posl. J. Vodičku)

(ověření platnosti volby posl. Š. Brenčiče).

20, 30. X. 1957; 19.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 27.

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78).

13, 24. IX. 1956; 20.

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 100.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250).

27, 16. 10. 1958; 85.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 20.

 

MATOUŠEK František

B

223. (Kyjov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zpravodajem:

úst. práv. a zeměd. výb. t. 31-P.

(zák. opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD).

P 14, 29. V. 1958.

 

MATOUŠEK Josef, Ing.

B, KSČ

77. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

MEIXNER František

KSČ

41. (Slaný)

Nastoupil po zemř. Josefu Pokorném.

Slib vykonal 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

 

MEHÝŽ Richard

B, KSČ

231. (Valašské Klobouky)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MIČKOVSKÁ Jana

provd. HOLINKOVÁ 26. 7. 1958

B, KSS

279. (Trenčín I.)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

 

MICHALIČKA Augustín

KSS

334. (Čadca)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 89.

 

MICHALKA Jan

KSČ

205. (Rýmařov-Šumperk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MIKULÁŠ Martin

KSS

340. (Lipt. Mikuláš-Ružomberok)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

MÍŠKOVÁ Jaroslava

Nastoupila po resign. Marii Petrové.

KSČ

110. (Teplice-město-venkov)

Slib vykonala 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

 

MÍTEK Ludvík

KSČ

237. (Vsetín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zemřel 5. VI. 1955.

Nástupcem sestavil Vladimír Houser.

8, 30. VIII. 1955; 4.

 

MĽKVY Augustín

KSS

270. (Bratislava VI.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 102

(zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.).

15, 19. XII. 1956; 24.

úst. práv. výb. zpr. t. 136

(zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví.

18, 18. IV. 1957; 242.

úst. práv. výb. zpr. t. 260

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství).

27, 17. X. 1958; 169.

 

MOKOŠOVÁ Žofie

B, KSČ

298. (Šala-Nové Zámky)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MOTEJLOVÁ Anna

B

165. (Ledeč n. Sázavou-Pacov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MRAVEC Ladislav

KSS

323. (Banská Bystrica-Brezno)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MRÁZ František

KSČ

225. (Hodonín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 14-P

(zákonné opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu).

P 6, 15. XII. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 103

[zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)].

15, 19. XII. 1956; 15.

zahr., úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 186

(zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany).

20, 31. X. 1957; 89.

výb. úst. práv. a zahr. zpr. t. 241

(zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou).

26, 3. VII. 1958; 68.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

o úst. zákonu o slovenských národních orgánech (t. 71).

11, 31. VII. 1956; 106.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 36.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 101.

 

MÜLLER Rudolf

KSČ

128. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

MYŠKA Václav

L

132. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zdrav.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 63.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (tisk 288).

30, 20. II. 1959; 93.

o zákonu, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči (tisk 361).

35, 18. XII. 1959; 26.Přihlásit/registrovat se do ISP