LAPIŠ Alois

KSČ

256. (Ostrava-Přívoz)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

LEDERER Jiří, Ing.

B

109. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (t. 166).

19, 5. VII. 1957; 82.

o zákonu o územním plánování (t. 281) a o zákonu o stavebním řádu (t. 282).

29, 12. XII. 1958; 121.

 

LEDL Jaroslav

KSČ

228. (Uherské Hradiště II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 40

(vl. nař. č. 50 Sb. z 21. IX. 1955 o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby).

10, 10. II. 1956; 144.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

 

LEFLEROVÁ Helena

KSČ

54. (Praha-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 19. 3. 1957.

Výb. dočas., zahr.

Zpravodajem:

dočas. výb. zpr. t. 5

(zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění).

3, 14. XII. 1954; 124.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 24

(Varšavská smlouva 1955).

6, 24. V. 1955; 23.

zahr. výb. zpr. t. 113

(Smlouva o přátelství mezi Československou republikou a Mutavakilijským královstvím Jemenem).

16, 6. III. 1957; 86.

zahr. výb. zpr. t. 142

(Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii).

18, 18. IV. 1957; 222.

zahr. výb. zpr. t. 377

(Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960).

36, 17. II. 1960; 7.

Čtení usnesení:

čte návrh prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

24, 15. IV. 1958; 23.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 80.

 

LEŠČIŠIN Ivan

KSS

365. (Bardejov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Rada poslanců od 11. 6. 1956.

Zpravodajem:

kult. a úst. práv. výb. zpr. t. 284

(zákon o výchově dorostu z povolání v učebním poměru (učňovský zákon)].

29, 12. XII. 1958; 85.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 170.

 

LEŠKA Václav

L

166. (Humpolec-Pelhřimov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

 

LETAVAJOVÁ Pavla

B

322. (Šahy-Krupina)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd.

Zvolena členkou komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociální zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299). 31, 26. III. 1959; 27.

 

LÍŠKA Jozef

B

326. (Žilina)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

LITVAJ Vladimír, Ing.

KSS

330. (Púchov-Ilava)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

zeměd., rozp. a hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 20

(zákon o vodním hospodářství).

5, 23. III. 1955; 3.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 282

(zákon o stavebním řádu).

29, 12. XII. 1958; 115.

zeměd., rozp. a hosp. výb. zpr. t. 293

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství).

30, 20. II. 1959; 144.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 73.

 

LIVINKA Štefan

KSS

291. (Čalovo-Galanta)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

LOHYNSKÝ František

KSČ

124. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

LÖRINCZ Július

KSS

321. (Fižakovo-Lučenec-Rimavská Sobota)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech (t. 66).

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

výb. kulturní t. 237

zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů.

26, 3. VII. 1958; 51.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 121.

o zákonu o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 188).

20, 31. X. 1957; 66.

 

LUDVA Štefan

KSČ

102. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

LYČKA Václav

KSČ

253. (Ostrava-Hrabová-Hrabůvka-Brušperk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců od 14. 3. 1957 - 15. 12. 1958.

 

LYČKOVÁ Božena

KSČ

242. (Místek-Morávka)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.Přihlásit/registrovat se do ISP