HAJÍČ František

KSČ

84. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HANÁČEK Jan

KSČ

181. (Břeclav)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HANUSEK Michal

SS

285. (Pezinok-Trnava)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HARCINÍK Mikuláš

B, KSČ

148. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HARUS Jan

KSČ

128. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb. o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 7-P

(zákonné opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci).

P 4, 31. III. 1955.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád) (t. 10-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P)

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o návrzích Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

 

HAŠKO Ján

SSO

354. (Sečovce-Košice-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výbor zemědělský od 10. 2. 1956.

Výbor rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu o slovenských národních orgánech (t. 71).

11, 31. VII. 1956; 113.

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 50.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 19. II. 1959; 88.

 

HAVELKA Jan

KSČ

297. (Karlovy Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 111.

Výb. kulturní od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 19. II. 1959; 45.

 

HEJLOVÁ Marie

KSČ

150. (Pardubice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výbor zemědělský od 12. 12. 1958.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 151.

 

HENDRYCH Jiří

KSČ

69. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 103.

 

HERMAN Štefan

KSS

364. (Stará Lubovňa-Spišská Stará Ves-Sabinov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 11. 6. 1956.

 

HLAVAJ Gejza

B

347. (Spišská Nová Ves)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HLAVATÝ JIŘÍ

KSČ

131. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 416.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 24. 1. 1958.

Výb. rozp. a hosp. 18. 4. 1957 - 20. 2. 1959.

Vzdal se poslaneckého mandátu 26. VIII. 1959; po něm nastoupil Pavlovský Jindřich.

34, 18. XI. 1959; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 92.

o zákonu o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích (t. 37).

9, 24. X. 1955; 50.

 

HLAVINKA František

KSČ

239. (Nový Jičín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HLOBIL Milan

KSČ

263. (Vítkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 104.

 

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

203. (Zábřeh-Litovel)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zvolena místopředsedkyní Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 217.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Sdělení

o při projednávání zákonného opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P) čte odpověď ministra národní obrany na diskusní příspěvky poslanců při projednávání změny vlád. nařízení č. 54/53 Sb. o provozu na silnicích.

P 9, 28. VI. 1956.

zpráva podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

13, 24. IX. 1956; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

předsednictva NS (o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení).

P 18, 28. IX. 1959.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 19.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS a těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci. 14, 1. XII. 1956; 137.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

 

HOLIČKA Jozef

KSS

314. (Banská Štiavnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 91

(zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení).

14, 29. XI. 1956; 33.

úst. práv. výb. zpr. t. 165

(zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil).

19, 4. VII. 1957; 64.

zdrav. výb. zpr. t. 303

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení).

31, 26. III. 1959; 13.

zdrav. výb. zpr. t. 304

(zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil).

31, 26. III. 1959; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 88.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 36.

zdrav. a úst. práv. výb. zpr. t. 368

(zákon o placené dovolené na zotavenou).

35, 18. XII. 1959; 4.

 

HOLINKOVÁ Jana

viz

MIČKOVSKÁ Jana

 

HOMOLA Oleg

KSČ

51. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Rada poslanců od 19. 3. 1957.

Zpravodajem:

kult. a úst práv. výb. zpr. t. 12

(vlád. nař. ze dne 19. X. 1954 č. 55 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu).

5, 23. III. 1955; 13.

kult. výb. zpr. t. 188

[zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)].

20, 31. X. 1957; 52.

kult. výb. zpr. t. 367

(zákon o zrušení daně z představení).

35, 18. XII. 1959; 47.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě (t. 207).

23, 19. XII. 1957; 75.

 

HOUSER Vladimír

KSČ

237. (Vsetín)

Nastoupil po zemř. Ludvíku Mítkovi.

Slib vykonal 8, 30. VIII. 1955; 6.

Volba ověřena 8, 30. VIII. 1955; 5.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 107.

 

HRADSKÁ Mária

B

351. (Košice-venkov II.)

Slib vykonala 7, 24. V. 1955; 62.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

kult. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 189

(zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě).

20, 31. X. 1957; 84.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o čestném odznaku "Mateřství" (t. 126).

16, 6. III. 1957; 58.

o zákonu o zrušení daně z představení (t. 362).

35, 18. XII. 1959; 49.

 

 

HRAJNOHA Štefan

KSS

285. (Galanta)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HROMÁDKOVÁ Růžena

B, KSČ

213. (Olomouc-město II)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

 

HRON Pavel

KSČ

211. (Olomouc-venkov-Prostějov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 43.

 

HRONOVSKÝ Josef

L

147. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

 

HRUBÁ Anna

KSČ

204. (Zábřeh)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78).

13, 24. IX. 1956; 17.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 135.

 

HRUŠKA Čeněk

KSČ

98. (Karlovy Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 130

(Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských hranicích a o způsobu urovnávání pohraničních incidentů).

16, 6. III. 1957; 94.

 

HRŮZOVÁ Vlasta

KSČ

2. (Praha-město)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

HULÍNSKÝ Václav, JUDr.

ČS

52. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., rozp. a hosp., úst. práv.

Rada poslanců.

Vzdal se posl. mandátu dne 8. 8. 1959; po něm nastoupil Kulička Josef.

34, 18. XI. 1959; 6.

Zpravodajem:

úst. práv., hosp. a rozp. výb. zpr. t. 19

(zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955).

4, 21, III. 1955; 17.

úst.-práv. výb. t. 11-P

(zákonné opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu).

P 6, 15. XII. 1955.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 281

(zákon o územním plánování).

29, 12. XII. 1958; 110.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 85.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 113.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 89.

o zákonu o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (t. 246).

27, 17. 10. 1958; 141.

Projev:

jménem Národní fronty vítá delegaci Nejvyššího sovětu SSSR.

9, 24. X. 1955; 25.

 

HUML Josef

B

33. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.Přihlásit/registrovat se do ISP