CAP Štefan

KSS

355. (Trebišov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 183

(Úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem).

20, 31. X. 1957; 102.

zahr. výb. zpr. t. 306

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 16. ledna 1959).

32, 12. V. 1959; 60.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů (t. 149).

19, 4. VII. 1957; 49.

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328), o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330), o zákonu o zemědělské dani (t. 329), o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312).

33, 9. VII. 1959; 144.

 

CIGAN Ján

KSS

366. (Svidník-Giraltovce-Prešov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

CSANK b. Eugen

KSS

325. (Rimavská Sobota-Hnúšťa)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

CVIK Rudolf

KSS

283. (Trnava I.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Mandátový výb. od 20. 2. 1959.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227)

24, 16. IV. 1958; 187.

 

ČAKRTOVÁ Blažena

B

74. (Č. Budějovice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

 

ČECHOVÁ Růžena

KSČ

191. (Brno-město VI)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr.

KSČ

221. (Kroměříž I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády a ministrem národní obrany 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn funkce I. náměstka předsedy vlády a ministra národní obrany 25. IV. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

ČERMÁK Bohumil

KSČ

72. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ČERMÁK Josef

KSČ

89. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 208

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959).

23, 19. XII. 1957; 104.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 277

(zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru).

28, 11. XII. 1958; 43.

vlád. návrh t. 36-P

(zákonné opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích.

P 19, 2. VI. 1960.

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu rezoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o Státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření. předsednictva NS o ředitelských fondech ve Strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 86.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 28.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

 

ČERNÁ Marie

KSČ

80. (Plzeň)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 34.

 

ČERNÝ Josef

KSČ

nastoupil po resig. Josefu Šustrovi

32. (Příbram-Hořovice)

Slib vykonal 31, 26. III. 1959; 6.

Volba ověřena 31, 26. III. 1959; 5.

 

ČERVENÝ Rudolf

B

15. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. úst. práv.

Rada poslanců.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 8-P.

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 289 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích)

30, 20. II. 1959, 141.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 55.

 

ČERVINKA Vincenc

KSČ

234. (Gottwaldov-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 168.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 34.

 

ČESNEK Vojtěch

KSS

353. (Košice-město II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ČTVRTNÍČEK Miloslav, Ing.

KSČ

254. (Ostrava-Zábřeh-Svinov-Poruba)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. ústav. práv.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. a výb. rozp. a hosp. zpr. t. 311 (zákon o družstevní bytové výstavbě).

32, 12. V. 1959; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích (t. 37).

9, 24. X. 1955; 54.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 127.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 118.

o zákonu o územním plánování (t. 281) a o zákonu o stavebním řádu (t. 282).

29, 12. XII. 1958; 133.

 

ČULEN Marek

KSS

303. (Zlaté Moravce)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zemřel 26. XII. 1957; nástupcem se stal Chudík Michal, KSS

24, 15. IV. 1958; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP