BACÍLEK Karol

KSS

267. (Bratislava III.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního Zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

 

BAIER Jiří, Ing.,

KSČ

13. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 33

(vl. nař. č. 30 Sb. z 10. VI. 1955 o vlád. výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fyziky a vl. nař. č. 33 Sb. z 28. V. 1955 o hospodářských smlouvách).

8, 30. VIII. 1955; 52.

vlád. návrh t. 25-P

(zákonné opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby).

P 11, 20. IX. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22, III. 1955; 112.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 32.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 101.

 

BAKUĽA Michal

KSS

305. (Nitra-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem státní kontroly 15. X. 1955.

9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn úřadu ministra Státní kontroly 16. VI. 1956 a jmenován ministrem zemědělství a lesního hospodářství.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zproštěn funkce ministra zemědělství a lesního hospodářství 6. 3. 1959.

31, 26. III. 1959; 3.

 

BALÁŽ Jozef

náhradník za Šimurdovou Júlii

KSS

337. (Námestovo-Trstená)

Slib vykonal 28, 3. VII. 1958; 16.

Volba ověřena 26, 3. VII. 1958; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o územním plánování (t. 281) a o zákonu o stavebním řádu (t. 282).

29, 12. XII. 1958; 127.

 

BARÁK Rudolf

KSČ

197. (Blansko)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem vnitra 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

BARTOŠ Václav

KSČ

37. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

BARTUŠKA Jan, JUDr.

KSČ

17. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem spravedlnosti 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn funkce ministra spravedlnosti 16. VI. 1956 a jmenován generálním prokurátorem.

11, 30. VII. 1956; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prokuratuře (t. 101).

15, 19. XII. 1956; 44.

 

BAUER Miroslav, Ing.

KSČ

105. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 61.

 

BEKR Antonín

KSČ

49. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 115.

 

BENČÍKOVÁ Albína

B

KSS

287. (Sered-Trnava)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

BENEŠ František

ČS

216. (Přerov-Hranice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organizaci tělesné výchovy (t. 99).

15, 20. XII. 1956; 105.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. a zdrav. t. 240

(zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob)

26, 3. VII. 1958; 56.

 

BENEŠ Jiří

B

220. (Kojetín-Prostějov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výbor. zdravot. do 18. 4. 1957. výbor zeměděl. od 18. 4. 1957 do 3. 7. 1958.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

Vzdal se posl. mandátu přípisem z 3. VII. 1958.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P),

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

 

BENKO František

KSS

358. (Sobrance-Humenné)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

 

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

20. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp., zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 74

(výzva Nejvyš. sovětu SSSR k parlamentům všech států světa o odzbrojení).

12, 1. VIII. 1956; 137.

výb. rozp. a hosp. t. 233.

(zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé)

26, 3. VII. 1958; 45.

výb. rozp. a hosp. zpr. t. 265.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb. o devizovém hospodářství)

27, 17. 10. 1958; 146.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 136.

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 70.

o rozpočtovém Zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 129.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 112.

 

BERAN Oldřich

KSČ

31. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem státní kontroly 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra 15. X. 1955.

9, 24. X. 1955; 5.

26. I. 1956 jmenován předsedou Stát. výboru pro výstavbu ve funkci ministra Zproštěn úřadu ministra-předsedy Stát. výboru pro výstavbu a jmenován ministrem stavebnictví 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

BERNÁŠKOVÁ Alena

KSČ

26. (Praha-město)

Nastoupila po resign. Jarmily Glazarové.

Slib vykonala 14, 29. XI. 1956; 8.

Volba ověřena 14, 29. XI. 1956; 8.

Výb. kult. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 206

(zákon o koncertní a jiné hudební činnosti).

23, 19. XII. 1957; 47.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 165.

 

BERNÁT Alojz

KSS

333. (Bytča-Čadca)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

Akademik BLAŠKOVIČ Dionýz

KSS

268. (Bratislava IV.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdravotní.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 70.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení (t. 357).

34, 18. XI. 1959; 32.

 

BOHDANOVSKÝ Tibor

KSS

297. (Nové Zámky-Komárno)

Slib vykonal 33, 8. VII. 1959; 11.

Volba ověřena 33, 8. VII. 1959; 11.

 

BOHUNSKÝ Ján

KSS

331. (Povážska Bystrica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

 

BORŮVKA Josef

KSČ

143. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.,

rada poslanců od 23. 6. 1957.

Zpravodajem:

výb. zeměděl. zpr. t. 345

(o jednotných zemědělských družstvech).

33, 9. VII. 1959; 101.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 83.

o Smlouvě mezi ČSR a NDR o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech (t. 114)

16, 6. III. 1957; 83.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250)

27, 16. 10. 1958; 75.

 

BOTKOVÁ Terezia

KSS

306. (Hlohovec)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

BOUČEK Václav

KSČ

85. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 31

(Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska).

8, 30. VIII. 1955; 15.

zahr. výb. zpr. t. 160

(Dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Československou republikou a Libanonskou republikou).

19, 5. VII. 1957; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 84.

 

BRÁBOREC Miloslav

KSČ

135. (Hradec Králové)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena: 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 130.

 

BRENČIČ Štefan

KSS

272. (Bratislava-okolí-Pezinok)

Nastoupil po resign. Alexandru Šmátralovi.

Slib vykonal 20, 30. X. 1957; 20.

Volba ověřena 20, 30. X. 1957; 20.

Výbor úst. právní od 20. 2. 1959.

Řeč v rozpravě:

o zprávě předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

26, 3. VII. 1958; 39.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 147.

 

BRIDA Matúš

KSS

324. (Šafárikovo-Rimavská Sobota)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. XII. 1954 - 12. X. 1955.

Výbor zahr. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 332

Úmluva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení).

33, 8. VII. 1959; 95.

 

BUBNÍK František

KSČ

75. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst.-práv. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 226.

(vlád. návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.)

25, 16. IV. 1958; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů (t. 149).

19, 4. VII. 1957; 53.

o zákonu o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon). T. 395.

38, 25. V. 1960; 40.

 

BUČÁK Pavol

KSS

346. (Levoča-Spišská Nová Ves)

Nastoupil po resign. Michalu Ondrušovi.

Slib vykonal 11, 30. VII. 1956; 7.

Volba ověřena 11, 30. VII. 1956; 6.

 

BUREŠ Bohumil

KSČ

40. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. do 19. 2. 1958.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. 2. 1958.

24, 15. IV. 1958; 6.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 36

(vl. nař. č. 38 Sb. ze 6. VII. 1955 o organizací plemenářské služby).

Zpravodajem.

9, 24. X. 1955; 65.

zeměd. a úst.-práv. výb. zpr. t. 38

(vlád. nař. č. 36 Sb. ze 6. VII. 1955, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev vlád. nař. č. 47 Sb. z 10. VIII. 1955 o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků).

9, 24. X. 1955; 65.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 57.

 

BUZEK Leopold

B

243. (Místek-Lískovec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organizaci tělesné výchovy (t. 99).

15, 20. XII. 1956; 101.Přihlásit/registrovat se do ISP