ABRT Josef

KSČ

113. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

ADÁMEK Milan

KSS

319. (Poltár-Hnúšťa-Zvolen)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

AUBRECHT Vojtěch

KSČ

95. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců, výb. zdrav. 18. 4. 1957

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. a zdrav. t. 239

(zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení).

26, 3. VII. 1958; 58.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 108.

 

AUGENTHALEROVÁ Zdenka

KSČ

121. (Liberec)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

AUST Jaromír

KSČ

123. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult. 18. 4. 1957.

Rada poslanců 24. 1. 1958.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 37.Přihlásit/registrovat se do ISP