Středa 29. října 1952

I. volební období10. zasedání

Těsnopisecká zpráva

66. schůzi Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 29. října 1952.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Národní shromáždění svoláno k podzimnímu zasedání

Změny ve vládě

Vzdání se mandátu

Noví poslanci

Poslanecký slib poslanců Daniše, Krátkého, Kutiše, Zorkócyho a Zváry

Ověření poslaneckých mandátů

Přečten a schválen denní pořad

Pořad.

1. Zpráva výboru kulturního (tisk 654) k vládnímu návrhu zákona o Československé akademii věd (tisk 627)

Řeč zpravodaje posl. dr Trávníčka

Řeč náměstka předsedy vlády Fierlingra

Řeč ministra stavebního průmyslu dr inž. Šlechty

Řeč posl. Daubnera

Zpravodaj posl. dr Trávníček se vzdal doslovu

Osnova zákona přijata

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

2. Zpráva výboru ústavno-právneho (tlač 645) k vládnemu návrhu zákona o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady (tlač 626).

Reč zpravodajcu posl. Tokára

Osnova zákona přijata

3. Z práva výboru ústavně-právního (tisk 646) k vládnímu návrhu zákona o uzavírání manželství s cizinci (tisk 635)

Řeč zpravodaje posl. dr Skály

Osnova zákona přijata

4. Zpráva výboru hospodářského (tisk 655) k vládnímu návrhu zákona o námořní plavbě (tisk 638)

Řeč zpravodaje posl. Dvořáka

Osnova zákona přijata

5. Zpráva výboru zemedelského (tlač 651) k vládnemu návrhu zákona o rybárstve (tlač 636)

Reč zpravodajcu posl. Töröka

Osnova zákona přijata

6. Zpráva výboru pro hospodářské plánování a jeho kontrolu (tisk 653) o vládních nařízeních, vydaných podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky

Řeč zpravodaje posl. Mráze

Vládní nařízení schválena

7. Zpráva výboru mandátového (tisk 640) ve věci zbavení mandátu posl. Jána Daxnera

Reč zpravodajcu posl. Mjartana

Návrh mandátového výboru schválen

Stanovena příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP