Úterý 21. prosince 1948

Pořad

20. schůze Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na úterý dne 21. prosince 1948 na 10. hod.

1. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 165), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomocí mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948 (tisk 175).

2. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 163) o krajském zřízení (tisk 188).

3. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 162) o výkonu finanční správy národními výbory (tisk 183).

4. Společná zpráva výborů branného a bezpečnostního, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 158) o národní bezpečnosti (tisk 184).

5. Zpráva výboru sociálně-politického a zdravotnického o návrhu poslanců Kapouna, Daubnera, Vojance, Koktána, Žiaka a druhů (tisk 164) na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým (tisk 185).

6. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 156) o všeobecné dani (tisk 189).

7. Zpráva výborů hospodářského, ústavně právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 147) o některých opatřeních v oboru přímých daní (tisk 186).

8. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů (tisk 182).

9. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 154) o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 (tisk 178).

10. Zpráva výborů hospodářského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 145) o úpravě celního sazebníku v době přechodné (tisk 180).

11. Zpráva výborů hospodářského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 152) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 181).

12. Zpráva výborů hospodářského a pro řemeslo a obchod k vládnímu návrhu zákona (tisk 151) o některých opatřeních v puncovnictví (tisk 171).

13. Zpráva výboru hospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 161) o vázaných stavebninách a jejich přídělu (tisk 170).


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP