Úterý 21. prosince 1948

Těsnopisecká zpráva

o 20. schůzi Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v úterý dne 21. prosince 1948.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Vzdání se mandátu

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Leflerové

Projev předsedův k 69. narozeninám generalissima SSSR J. V. Stalina

Pořad.

1. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 165), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948 (tisk 175)

Řeč zpravodaje posl. Šlinga

Reč ministra zahraničných vecí dr. Clementisa

Schvalovací usnesení přijato

2. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 163) o krajském zřízení (tisk 188)

Řeč zpravodaje posl. dr. Bartušky

Řeč zpravodaje posl. Tymeše

Řeč ministra vnitra Noska

Řeč posl. Jos. Pospíšila

Řeč posl. dr. Prokeše

Řeč posl. Šafaříka

Reč posl. Töröka

Reč posl. Bohuša

Reč posl. Jeleňa

Zpravodajové posl. dr. Bartuška a Tymeš se vzdali doslovu

Zpravodaj posl. dr. Bartuška navrhl tiskovou opravu

Osnova zákona prijatá

3. Zpráva výborov ústavno-právneho a rozpočtového k vládnemu návrhu zákona (tlač 162) o výkonu finančnej správy národnými výbormi (tlač 183)

Řeč zpravodajky posl. dr. Pátkové (za posl. dr. Buriana)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hulínského

Osnova zákona prijatá

4. Spoločná zpráva výborov branného a bezpečnostného, ústavno-právneho a rozpočtového k vládnemu návrhu zákona (tlač 158) o národnej bezpečnosti (tlač 184)

Řeč zpravodaje posl. Kašpárka

Řeč zpravodaje posl. dr. Kokeše

Řeč zpravodaje posl. Štětky

Řeč posl. Pavla

Řeč posl. dr. Polanského

Řeč posl. dr. Klingra

Reč posl. Malinu

Zpravodajové posl. Kašpárek, dr. Kokeš a Štětka se vzdali doslovu

Zpravodaj posl. dr. Kokeš navrhl tiskové opravy

Osnova zákona prijatá

5. Zpráva výborov soc.-politického a zdravotníckeho o návrhu poslancov Kapouna, Daubnera, Vojanca, Koktána, Žiaka a druhov (tlač 164) na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon zo dňa 30. januára 1920, č. 82 Sb., o úprave právnych pomerov domovníkov a nahradzuje zákonom novým (tlač 185)

Řeč zpravodajky posl. Kleňhové-Besserové

Osnova zákona přijata

6. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 156) o všeobecné dani (tisk 189)

Řeč zpravodaje posl. Tauše

Řeč zpravodaje posl. Součka

Řeč posl. Horna

Řeč posl. dr. Beráka

Reč posl. dr. Púlla

Řeč posl. Růzhy

Reč posl. Žiaka

Zpravodajové posl. Tauš a Souček se vzdali doslovu

Zpravodaj posl. Tauš navrhl stylistickou úpravu

Osnova zákona přijata

7. Zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 147) o některých opatřeních v oboru přímých daní (tisk 186)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hobzy

Řeč zpravodaje posl. dr. Váchy

Řeč zpravodaje posl. Součka

Zpravodaj posl. dr. Hobza navrhl tiskové opravy

Osnova zákona přijata

8. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů (tisk 182)

Řeč zpravodaje posl. dr. Beráka

Řeč posl. Mrskošové

Zpravodaj posl. dr. Berák se vzdal doslovu

Osnova zákona přijata

9. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 154) o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 (tisk 178)

Řeč zpravodaje posl. Janouše

Osnova zákona přijata

10. Zpráva výborů hospodářského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 145) o úpravě celního sazebníku v době přechodné (tisk 180)

Řeč zpravodaje posl. Pytlíka

Řeč zpravodaje posl. dr. Beráka

Osnova zákona prijatá

11. Zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového k vládnemu návrhu zákona (tlač 152) o colných sžavách pre dovoz strojov a prístrojov (tlač 181)

Řeč zpravodaje posl. inž. Nováka

Reč zpravodajcu posl. Žiaka

Osnova zákona prijatá

12. Zpráva výborov hospodárskeho a pre remeslo a obchod k vládnemu návrhu zákona (tlač 151) o niektorých opatreniach v puncovníctve (tlač 171)

Řeč zpravodaje posl. Pexy

Řeč zpravodaje posl. Čápa

Osnova zákona prijatá

13. Zpráva výboru hospodárskeho k vládnemu návrhu zákona (tlač 161) o viazaných stavebninách a ich prídelu (tlač 170)

Řeč zpravodaje posl. Zuzaňáka

Osnova zákona prijatá

Oznámenia predsedníctva:

Dovolená

Stanovená budúca schôdza

Písemná sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno a případně přikázáno výborům

Z iniciativního výboru přikázáno

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP