ZAHRÁDKOVÁ Růžena

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupila po resign. Jaroslavě Krafkové.

Slib vykonala 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byla členkou výb. hosp. plán. a soc. pol.

 

ZACHARA Karel

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inic., inkompat. (II. náhr.) a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 18. X. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Jan Nedělka.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 190

(zákon o národních dopravních podnicích).

21, 22. XII. 1948; 47.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22 XII. 1948; 5.

Jmenován předsedou vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zvolen presidentem republiky 21. III. 1953, pozbyl mandátu.

72, 21. III. 1953; 7.

Jeho nástupce Adolf Kořínek.

 

ZIMÁKOVÁ Helena

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., hosp. plán., rozp. a úst.-práv.

Návrhy pozměňovací:

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 87

(zákon o komunálních podnicích).

11, 21. VII. 1948; 38.

oprava tisk. chyby 42.

rozp. výb. zpr. t. 679

(zákon o rozpočtech národních výborů).

68, 11. XII. 1952; 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 17.

o zákonu o ochraně státních hranic (t. 577).

56, 11. VII. 1951; 42.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 28. III. 1952; 308.

 

ZMRHAL Antonín

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. a rozp.

Zemřel 26. XI. 1954.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 31.

 

ZORKÓCY Fedor

SSO

XXIV. vol. kraj - Žilina

Nastoupil po resign. Jánu Válkovi.

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 1953; 36.

 

ZUPKA František

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o bezpečnosti při práci (t. 578).

57, 12. VII. 1951; 118.

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 86.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 131.

 

ZUZAŇÁK Josef

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem. výb. hosp., hosp. plán. a inkompat. (II. náhr.),

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. IV. 1950.

44, 17. V. 1950; 3.

Jeho nástupce Oldřich Opletal.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 170

(zákon o vázaných stavebninách a jejich příděl).

20, 21. XII. 1948; 67.

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 405

(zákon o územním plánování a výstavbě obcí).

38, 19. XII. 1949; 20.

 

ZVÁRA Josef

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Nastoupil po resign. Josefu Beranovi.

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. kult.

 

ŽÁK Antonín

ČS

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupil po resign. Václavu Jiráskovi.

Slib vykonal 29, 11. V. 1949; 45.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 (t. 402), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 26.

 

ŽIAK Andrej

SSO

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

9, 19. VII. 1948; 4.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 3.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

na vydanie zákona predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt, t. 197.

20, 21. XII. 1948; 71.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 36

(zákon o zalesňování a zakládání [obnově] rybníků).

11, 21. VII. 1948; 7.

rozp. výb. zpr. t. 115

(zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění).

15, 25. X. 1948; 5.

rozp. výb. zpr. t. 181

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

20, 21. XII. 1948; 66.

rozp. výb. zpr. t. 173

(Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provedení dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku, zavedených v Československu a ve Francii, podepsaná v Paříži dne 6. VIII. 1948).

21, 22. XII. 1948; 64.

zahr. výb. zpr. t. 228

(zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy)

25, 22. II. 1949; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 17.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 30.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 11.

o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 12.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 25.

o zákonu o pracujícím dorostu, (t. 42).

47, 12. VII. 1950; 44.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - školství na Slovensku.

54, 21. III. 1951; 155.

o zákonu o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 606).

60, 19. XII. 1951; 140.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619),

62, 28. III. 1952; 314

o daňových a finančních zákonech (t. 674 až 683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 85.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 56.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 54.

Žádost ve věcech imunity:

pověřenectvo vnitra v Bratislavě (přestupek nedovoleného výkupu a předražování hlávkové kapusty).

18, 1. XII. 1948; 19.

zpr. t. 195; zprav. J. Štětka;

nevydán. 24, 2. II. 1949; 62.

 

ŽINČÍK Adolf

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Nastoupil po resign. Stanislavu Dolejškovi.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. hosp. a hosp. plán.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 578

(zákon o bezpečnosti při práci.)

57, 2. VII. 1951; 115.Přihlásit/registrovat se do ISP