UHER Jindřich

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat., a kontr. 2LP.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva zemědělství 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 8.

hosp. výb. zpr. t. 230 za H. Zimákovou (zákon o hospodářském plánování [plánovací zákon]).

25, 22. II. 1949; 8.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon).

36, 17. XI. 1949; 24.

 

UHER Josef

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Nastoupil po resign. Janu Plhalovi.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 760

(vl. nař. z 3. II. 1954 č. 9 Sb., kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodin. příslušníků).

84, 26. V. 1954; 47.

 

URBAN František

L

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Nastoupil po zemřelém Aloisu Petrovi.

Slib vykonal 62, 24. III. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. zahr.

 

URBÁNEK Bohumil

ČS

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., inkompat., kult., mandát. a ověř.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 23.

o zákonu o věrnostním přídavku horníků (t. 372).

36, 17. XI. 1949; 36.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 146.

 

UŠIAK Ján

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 14.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kult., rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 695

(zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí).

68, 11. XII. 1952; 49.

úst.-práv. a rozp. zpr. t. 739

(zákon o devisovém hospodářství).

80, 22. XII. 1953; 20.Přihlásit/registrovat se do ISP