ŠAFAŘÍK Josef

ČS

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 332

(zákon o soukromém vyučování v oboru umění).

34, 14. VII. 1949; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 15.

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 16.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 16.

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672.)

69, 12. XII. 1952; 33.

 

ŠACHOVÁ Marie

L

I. vol. kraj - Praha

Nastoupila po resign. Adolfu Vodáčkovi.

Slib vykonala 47, 12. VII. 1950; 37.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byla členkou výb. kult.

Vzdala se mandátu přípisem ze dne 21. VI. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Její nástupce Anděla Sukupová.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o branné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 162.

 

ŠALGOVIČ Viliam

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 26.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 25.

o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 14.

 

ŠEVČÍK Ján, JUDr.

SSO

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

8. IX. 1951 pověřen řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

58, 31. X. 1951; 4.

29. V. 1952 zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády a řízení Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. V. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

 

ŠIMÁNEK Václav

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán. a inkompat. (II. náhr.)

Zpravodajem:

hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 467

(zákon o telekomunikacích).

45, 18. V. 1950; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 56.

 

ŠIMONKOVÁ Pavla

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat. (II. náhr.), soc. pol. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

54, 21. III. 1951; 104.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 104.

 

ŠIROKÝ Viliam

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Zproštěn řízení ministerstva zahraničních věcí 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Jmenován předsedou vlády 21. III. 1953.

73, 16. IV. 1953; 4.

(Viz V. vláda.)

 

ŠKRLANTOVÁ Barbora

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členem výb. úst.-práv.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 3. VI. 1949.

31, 15. VI. 1949; 4

Její nástupce Josef Kotýnek.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 67

zákon o některých opatřeních k obnově Lidic).

10, 20. VII. 1948; 50.

úst.-práv výb. zpr. t. 99

(zákon o úpravě někt. poměrů členů národních výborů a členů jejich složek).

14, 7. X. 1948; 18.

úst.-práv. výb. zpr. t. 226

(zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu).

26, 23. II. 1949; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 259

(zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory).

28, 24. III. 1949; 36.

ŠLECHTA Emanuel, Ing. Dr.

ČS

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem techniky 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Od 20. XII. 1950 ministr stavebního průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

Od 14. IX. 1953 ministr stavebnictví.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

ŠLING Otto

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. X. 1950.

50, 20. XII. 1950; 20.

Jeho nástupce Josef Paleček.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 175

(smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti 21. VII. 1948).

20, 21. XII. 1948; 6.

 

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Nastoupila po zemř. Aug. Klimentovi.

Slib vykonala 81, 20. I. 1954; 3.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

ŠMÍDA Jindřich, RNDr.

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 5LP, kult. a rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 79

(zákon o lékárnickém studiu).

10, 20. VII. 1948; 36.

rozp. výb. zpr. t. 99

(zákon o úpravě někt. poměrů členů národních výborů a členů jejich složek).

14, 7. X. 1948; 19.

soc.-pol., úst.-práv. a rozp. výb. zpr. 459

(zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců).

44, 17. V. 1950; 4.

hosp. plán. výb. zpr. t. 735

(vlád. nař. č. 56 a 82/1953 Sb.)

80, 22. XII. 1953; 48.

 

ŠMIDKE Karol

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a soc. pol.

Zemřel 15. prosince 1952.

71, 20. III. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia (t. 6).

8, 30. VI. 1948; 7.

 

ŠMOK Miroslav, Ing.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a hosp. plán.

Zpravodajem:

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 387

(zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby).

37, 7. XII. 1949; 33.

hosp. výb. zpr. t. 551

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby).

50, 20. XII. 1950; 24.

hosp. plán. výb. zpr. t. 723

(vládní nařízení vydaná podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky)

79, 16. IX. 1953; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská; předčítá vstřícný plán lisovny ve Frenštátu pod Radhoštěm.

23, 1. II. 1949; 34.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 171.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 88.

 

ŠNOBL Jindřich

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 31. III. 1953.

74, 21. III. 1953; 4.

Jeho nástupce Anna Svarovská.

Zpravodajem:

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 622

(zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech).

63, 28. 3. 1952; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 41.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 565).

53, 20. III. 1951; 70.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 156.

 

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán.

 

ŠPLÍCHALOVÁ Marie

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Nastoupila po zemř. Matyldě Synkové.

Slib vykonala 35, 14. X. 1949; 5.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byla členkou výb. bran. a soc. pol.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 12. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Její nástupce Oleg Homola.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.

ms

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 16.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonů 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zemřel 6. XII. 1950.

50, 20. XII. 1950; 4.

Proslov:

při zahájení ustavující schůze NS.

1, 10. VI. 1948; 2.

 

ŠŤASTNÁ Věra

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. im., mandát., ověř. a soc. pol.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 196

(im. Dr R. Bureše). 24, 2. II. 1949; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 29.

 

ŠŤASTNÝ Bedřich

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a řem. a obch.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 21. IV. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Bohumil Čihák.

Zpravodajem:

řem. obch. výb. zpr. t. 134

(Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, podepsaná v Haagu dne 24. VI. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 13. VIII. 1948, č. 227/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soudu v Mělníku

(přestupek podle zákona o ochraně cti).

13, 6. X. 1948; 39.

žádost odvolána. 24, 2. II. 1949; 63.

okr. soudu v Mělníku

(přestupek podle zákona o ochraně cti).

13, 6. X. 1948; 39.

žádost odvolána. 24, 2. II. 1949; 63.

 

ŠTEFÁNIK Ivan, JUDr.

SSO

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 53

(zákon o revisní službě finanční správy).

10, 20. VII. 1948; 17.

oprava tisk. chyby 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 138

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských).

18, 1. XII. 1948; 4.

im. výb. zpr. t. 194

(im. V. Kapišovského).

24, 2. II. 1949; 61.

úst.-práv. výb. zpr. t. 227

(zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku).

25, 22. II. 1949; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 294

(zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a pôdohospodárstva zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy).

29, 11. V. 1949; 31.

oprava tisk. chyby 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 388

(zákon o úředních listech).

37, 7. XII. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 775

(zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství).

85, 27. X. 1954; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o právu rodinném (t. 382)

37, 7. XII. 1949; 21.

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 28.

o státním rozpočtu pro rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 86.

 

ŠTĚPÁNEK Stanislav

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a řem. a obch.

Zpravodajem:

výb. řem. obch. zpr. t. 110

(Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 18. V. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. VI. 1948, č. 170/1948 Sb.).

15, 25. X. 1948; 4.

řem. obch. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 6.

rozp. výb. zpr. t. 462

(zákon o dani ze samostatné činnosti).

45, 18. V. 1950; 22.

 

ŠTĚTKA Josef

KSČ

VI. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inic., rozp. a úsp. kom. (náhr.).

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 6.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 67

(zákon o některých opatřeních k obnově Lidic).

10, 20. VII. 1948; 50.

rozp. výb. zpr. t. 149 (za J. Prokopovou)

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 24.

rozp. výb. zpr. t. 184

(zákon o národní bezpečnosti).

20, 21. XII. 1948; 35.

im. výb. zpr. t. 195

(im. A. Žiaka).

24, 2. II. 1949; 61.

rozp. výb. zpr. t. 231

(zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných [zaopatřovacích] platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí).

26, 23. II. 1949; 22.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 554

(zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví).

51, 21. XII. 1950; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 86.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 131.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 126.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 16. IV. 1953; 48.

 

ŠTIČKA Vladimír

SD-KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., im., soc. pol. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

19, 2. XII. 1948; 32.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 259

(zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory).

28, 24. III. 1949; 33.

zahr. výb. zpr. t. 768

(Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Švýcarskou konfederací).

84, 26. V. 1954; 43.

 

ŠVERMOVÁ Marie

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. zahr.

Vzdala se posl. mandátu příp. sem ze dne 21. II. 1951.

Její nástupce Josef Hulínský.Přihlásit/registrovat se do ISP