SAJAL Pavel

SD-KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a řem. obch.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 63

(zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny).

10, 20. VII. 1948; 12.

rozp. výb. zpr. t. 87

(zákon o komunálních podnicích).

11, 21. VII. 1948; 41.

rozp. výb. zpr. t. 187

(zákon o zlidovění soudnictví).

21, 22. XII. 1948; 8.

rozp. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska).

25, 22. II. 1949; 35.

řem. obch. výb. zpr. t. 334

(Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsaná v Helsinki 6. V. 1949).

33, 13. VII. 1949; 21

rozp. výb. zpr. t. 455

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance).

44, 17. V. 1950; 41.

rozp. výb. zpr. t. 463

(zákon o dani z literární a umělecké činnosti).

45, 18. V. 1950; 24.

úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 547

(zákon o soudních poplatcích).

50, 20. XII. 1950; 33.

rozp. výb. zpr. t. 608

(zákon o správních poplatcích).

61, 20. XII. 1951; 179.

 

SEDLÁČKOVÁ Marie

ČS

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Nastoupila po resign. Václavu Mikulášovi.

Slib vykonala 46, 11. VII. 1950; 3.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byla členkou výb. hosp. plán. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Československém Červeném kříži (t. 649).

67, 30. X. 1952; 120.

 

SEDLÁK Josef

L

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., soc. pol., úst.-práv. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 26.

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 8.

o zákonu o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405).

38, 19. XII. 1949; 24.

 

SKÁLA Ivo, JUDr.

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 65

(zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti).

11, 21. VII. 1948; 43.

úst.-práv. výb. zpr. t. 121

(zákon o státní mzdové politice).

15, 25. X. 1948; 16.

tiskové opravy 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 252

(zákon o zrušení sirotčích pokladen).

27, 23. III. 1949; 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 293

(zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů.)

29, 11. V. 1949; 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 384

(zákon o matrikách).

37, 7. XII. 1949; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 543

zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví).

50, 20. XII. 1950; 33.

úst.-práv. výb. zpr. t. 646

(zákon o uzavírání manželství s cizinci).

66, 29. X. 1952; 44.

 

SKÁLA Ludvík

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a soc. pol.

 

SKLENÁŘOVÁ Marie

KSČ

IV. vol. kraj. - Praha-venkov

Nastoupila po resign. Jiřině Rainerové.

Slib vykonala 73, 16. IV. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byla členkou výb. soc. pol.

 

SKOTNICA Alois

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a řem. a obch.

Vzdal se posl. mandátu 20. VII. 1951.

Jeho nástupce Josef Kadura.

Zpravodajem:

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 496.

(zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví).

47, 12. VII. 1950; 54

 

SKŘIVANOVÁ Růžena

ČS

XV. vol. kraj - Brno

Byla povolána jako náhradník posl. Kobylky, slib nesložila, vzdala se mandátu 15. XII. 1950.

Její nástupce Václav Říha.

 

SLÁNSKÝ Rudolf

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

24. XI. 1951 zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády.

60, 19. XII. 1951; 6.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 23. XI. 1951.

60, 19. XII. 1951; 7.

Jeho nástupce Josef Kestler.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 10.

 

SLÁVA Jaroslav

L

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., rozp. a soc. pol.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 281

(zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů).

29, 11. V. 1949; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o oddlužení svazků lidové správy (t. 286).

29, 11. V. 1949; 42.

o zákonu o boji proti pohlavním nemocem (t. 309).

32, 16. VI. 1949; 33.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 32.

o zákonu o zdravotnických povoláních (t. 542).

51, 21. XII. 1950; 10.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - zdravotnictví.

54, 21. III. 1951; 132.

o zákonu o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 606).

60, 19. XII. 1951; 129.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 263.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 137.

 

SMEJKALOVÁ Josefa

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib nesložila, vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 6. VI. 1948.

4, 12, VI. 1948; 2.

Její nástupce Antonín Vlach.

 

SMRKOVSKÝ Josef

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. III. 1951.

Jeho nástupce Jan Pilát.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1948; 35.

 

SOUČEK Gustav

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a úsp. kom.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 53

(zákon o revisní službě finanční správy).

10, 20. VII. 1948; 18.

rozp. výb. zpr. t. 189

(zákon o všeobecné dani).

20, 21. XII. 1948; 45.

rozp. výb. zpr. t. 86

(zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní).

20, 21. XII. 1948; 59.

rozp. výb. zpr. t. 285

(zákon o poplatkových a dodatkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu).

29, 11. V. 1949; 28.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 565).

53, 20. III. 1951; 75.

 

SOVA Jan

L

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inic., kult. a zásob.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 16.

o zákonu o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností (t. 331) a o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 13.

o zákonu o organisaci soudů (t. 641).

67, 30. X. 1952; 86.

 

SOVA Václav

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 11. XII. 1953.

80, 22. XII. 1953; 4.

Jeho nástupce Jaroslav Malík.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 704

(vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

75, 24. IV. 1953; 63.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - kap. zemědělství.

54, 21. III. 1951; 93.

 

STEINER Bedřich, JUDr.

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. a kult.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 42.

 

SUKUPOVÁ Anděla

L

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Nastoupila po resign. Marii Šachové.

Slib vykonala 71, 20. III. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byla členkou výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 1953; 32.

 

SUTR Jan

KSČ

VI. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, ověř., úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 750

(vlád. nař. z 27. XI. 1953 č. 94 Sb. o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic).

83, 10, III. 1954; 128.

 

SVAROVSKÁ-VOPIČKOVÁ Anna

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupila po resign. Jindřichu Šnoblovi.

Slib vykonala 77, 15. IX. 1953; 6.

Volba verifikována 80, 22. XII. 1953; 5.

 

SVOBODA Adolf

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Nastoupil po resign. Františku Vaisovi.

Slib vykonal 62, 24. III. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. bran.

 

SVOBODA František

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat. (II. náhr.), soc. pol. a úsp. kom.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 713

(zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně).

75, 24. IV. 1953; 48.

 

SVOBODA Ludvík

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem národní obrany 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 25. IV. 1950 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády. Současně pověřen řízením Stát. úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

44, 17. V. 1950; 3.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády a řízení Stát. úřadu pro tělesnou výchovu a sport 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 4.

 

SVOBODA Oldřich

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Marii Syrovátkové-Palečkové.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 21. X. 1954.

85, 27. X. 1954; 5.

 

SVOBODA Rudolf

KSČ

XIX. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. IV. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, rozp., zahr. a zeměd.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

19, 2. XII. 1948; 32.

 

SÝKORA Ernest

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Jmenován ministrem školství a osvěty 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 13.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 18.

 

SYNKOVÁ Matylda

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. soc.-pol. a zahr.

Zvolena spisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Zemřela 3. VIII. 1949.

35, 14. X. 1949; 4.

Její nástupce Marie Šplíchalová.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 110

(Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 18. V. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. VI. 1948, č. 170/1948 Sb.).

15, 25. X. 1948; 4.

zahr. výb. zpr. t. 173

(Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku, zavedených v Československu a ve Francii, podepsaná v Paříži dne 6. VIII. 1948).

21, 22. XII. 1948; 64.

 

SYROVÁTKOVÁ-PALEČKOVÁ Marie

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., kult., úsp. kom. (náhr.) zahr. a zásob.

Přípisem ze dne 6. VIII. 1952 se vzdala posl. mandátu.

66, 29. X. 1952; 13.

Její nástupce Oldřich Svoboda.

 Přihlásit/registrovat se do ISP