RAINEROVÁ Jiřina

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., im., inic., soc. pol. a úsp. kom.

Zvolena zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 9. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Její nástupce Marie Sklenářová.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 137

(Úmluva o režimu plavby na Dunaji, podepsaná v Bělehradě 18. VIII. 1948).

19, 2. XII. 1948; 26.

doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 269.

 

REPKA Ján

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Nastoupil po resign. Dr Gustavu Husákovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

 

RICHTER Ferdinand

ČS

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

Zemřel 27. IX. 1950.

49, 25. X. 1950; 3.

Jeho nástupce František Kopecký.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 20.

 

ROBA Ondrej

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkomp. (I. náhr.), zásob. a zeměd.

Zbaven posl. mandátu 17. XI. 1949 podle § 66 jedn. řádu.

36, 17. XI. 1949; 37.

Jeho nástupce Ján Horár.

 

ROHAĽ-IĽKIV Ivan, JUDr.

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 5. XII. 1949.

37, 7. XII. 1949; 3.

Jeho nástupce František Haduch.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 64

(zákon o Investiční bance).

10, 20. VII. 1948; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 6.

 

RŮZHA Josef

ČS

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 256

(zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl).

27, 23. III. 1949; 38.

rozp. výb. zpr. t. 402

(zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950).

38, 19. XII. 1949; 20.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 436

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění).

42, 9. III. 1950; 24.

zeměd. výb. zpr. t. 506

(zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění).

47, 12. VII. 1950; 59.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě (t. 116).

15, 25. X. 1948; 11.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 54.

 

RYCHVALSKÝ Jozef

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Nastoupil za Pavla Čolláka, který resignoval.

Slib vykonal 5, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran. a kult.

 

ŘEZNÍČEK František

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., ověř. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 10. V. 1951.

Jeho nástupce František Havlín.

 

ŘÍHA Václav

ČS

XIX. vol. kraj - Opava

Nastoupil po resign. Růženě Skřivanové.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. zeměd.Přihlásit/registrovat se do ISP