PALÁT Stanislav, JUDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Dr Otakaru Vaškovi.

Slib vykonal 26, 23. II. 1949; 4.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. úst.-práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 2. X. 1950.

49, 25. X. 1950; 4.

Jeho nástupce Antonín Číhalík.

 

PALEČEK Josef

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Nastoupil po resign. Otto Šlingovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. hosp. plán. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 240.

 

PAŠEK Václav

KS

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat. (II. náhr.)

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 278

(zákon jímž se zrušuje Svaz brannosti).

19, 11. V. 1949; 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 91.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 85.

 

PATERA Bohumil

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., inkompat. (II. náhr.) a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. II. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Jeho nástupce Miluše Klímová.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska).

25, 22. II. 1949; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - lidové soudnictví.

54, 21. III. 1951; 179.

o zákonu o státním notářství (t. 599) a o zákonu o advokacii (t. 600).

61, 20. XII. 1951; 172.

 

PÁTKOVÁ Božena, JUDr.

ČS

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. úst.-práv.

Zvolena zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 5. II. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Její nástupce František Beneš.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 57

(zákon o občanských průkazech).

9, 19. VII. 1948; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 114

(zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické).

15, 25. X. 1948; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 183 (za dr Buriana)

(zákon o výkonu finanční správy národními výbory).

20, 21. XII. 1948; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 176

(zákon o advokacii [advokátní řád]).

21, 22. XII. 1948; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 234

(zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků).

25, 22. II. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 308

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva).

31, 15. VI. 1949; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 466

(zákon o užívání a změně jména a příjmení).

45, 18. V. 1950; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 20.

 

PATSCHOVÁ Zdenka, JUDr.

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inic. a úst.-práv.

Zvolena zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. VII. 1948; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 85

(zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů).

11, 21. VII. 1948; 44.

tisková oprava 44.

úst.-práv. výb. zpr. t. 139

(zákon o přísaze soudců).

18, 1. XII. 1948; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 187

(zákon o zlidovění soudnictví).

21, 22. XII. 1948; 5.

oprava tisk. chyb 27.

zahr. a úst.-práv. výb. zpr. t. 225

(Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. I. 1949).

26, 23. II. 1949; 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 382

(zákon o právu rodinném).

37, 7. XII. 1949; 4.

tisková oprava 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 582

(zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory).

56, 11. VI. 1951; 59.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 253.

 

PAVEL Josef

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 2. II. 1951.

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Jan Kalaš.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 184).

20, 21. XII. 1948; 35.

o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 9.

 

PAVLÍČEK Václav

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inkompat. (II. náhr.), soc. pol., zásob. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 5. III. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

PAVLOV Juraj

SS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Zbaven posl. mandátu 17. XI. 1949 podle § 66 jedn. řádu

36, 17. XI. 1949; 37.

 

PAVLOVIČ Alexander

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Nastoupil po resign. dr Vlad. Clementisovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. hosp., úst.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Československé akademii zemědělských věd (t. 697).

69, 12. XII. 1952; 51.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 132.

 

PAŽOUTOVÁ Běla

SD-KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., kontr. 2LP a kult.

Po sloučení SD s KSČ vstoupila do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 279

(zákon o Národní galerii v Praze).

29, 11. V. 1949; 14.

 

PECK Karel

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Nastoupil po resign. Josefu Frankovi.

Slib vykonal 77, 15. IX. 1953; 6.

Volba verifikována 80, 22. XII. 1953; 5.

 

PELIKÁN Jiří

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 12.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 14.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 9.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 302.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 36.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 77.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 85.

 

PESTR Jan

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Bohumilu Doubkovi.

Slib vykonal 64, 20. VI. 1952; 5.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. zeměd.

 

PEŠÁK Jindřich

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. a rozp. výb. zpr. t. 423

(zákon o státní podpoře při živelních pohromách).

41, 22. II. 1950; 9.

zeměd. výb. zpr. t. 774

(zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků).

85, 27. X. 1954; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mechanisaci zemědělství (t. 212).

24, 2. II. 1949; 58.

PETR Alois

L

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem dopravy 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zemřel 14. XII. 1951.

60, 19. XII. 1951; 4.

Jeho nástupce František Urban.

 

PEXA Norbert

L

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat. (II. náhr.) a řem. a obch.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Návrh pozměňovací:

k t. 255.

28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

výb. pro řem. a obch. zpr. t. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

(mezinárodní smlouvy s Norskem, Dánskem, Švýcarskem, Polskem, Španělskem, Jugoslavií, Řeckem, Australií, Bulharskem a Spojenými státy venezuelskými).

10, 20. VII. 1948; 62.

řem. obch. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 9.

hosp. výb. zpr. t. 171

(zákon o některých opatřeních v puncovnictví).

20, 21. XII. 1948; 67.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 494

(zákon o podnikovém rejstříku).

48, 13. VII. 1950; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci správy v hlavním městě Praze (t. 255).

28, 24. III. 1949; 28.

 

PFEIFEROVÁ-HLÁVKOVÁ Karla

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 24.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 16.

 

PILÁT Jan

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Nastoupil po resign. Josefu Smrkovském.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. zahr.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 249.

 

PIMPARA Adolf

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Nastoupil po resign. Františku Dvořákovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

 

PIŠTĚK Jan

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Nastoupil po resign. Josefu Kotýnkovi.

Slib vykonal 80, 22. XII. 1953; 5.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

PLECHÁČ František

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. řem. a obch. a zahr.

 

PLECHATÝ František

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

 

PLESL Jan

L

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 10. I. 1949.

23, 1. II. 1949; 3.

Jeho nástupce Antonín Fridrich.

 

PLHAL Jan

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., úsp. kom. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 11. IX. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Josef Uher.

 

PLOJHAR Josef, Th. Dr. h. c.

L

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem zdravotnictví 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

 

PODANÝ Richard

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Karlu Tulovi.

Slib vykonal 64, 20. VI. 1952; 5.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

 

PODBORSKÝ Vladimír

SD-KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a kult.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 5. V. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Pavel Hron.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 18.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 13.

 

POKOJNÝ Vincent

SS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a úsp. kom. (náhr.)

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 24.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 38.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - církevní věci.

54, 21. III. 1951; 185.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 108.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 35.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 45.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 81.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 90.

 

POKORNÝ Václav

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., kontr. 2LP, kontr. 5LP, ověř. a soc. pol.

Jmenován ministrem paliv a energetiky 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Od 31. I. 1953 ministr paliv

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

 

POLÁČEK Karel

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a ověř.

Jmenován ministrem těžkého strojírenství 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Od 14. IX. 1953 ministrem strojírenství.

77, 15. IX. 1953; 4.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 144

(zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy).

18, 1. XII. 1948; 14.

hosp. výb. zpr. t. 502, 503, 504

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a někt. průmyslových podniků; zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského; zákon o národních podnicích průmyslových).

48, 13. VII. 1950; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu. pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 45.

 

POLÁK Milan

SSO

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Zemřel 2. VIII. 1951.

Jeho nástupce Pavel Kaniansky.

Návrh doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. V. 1948; 19.

o zákonu o zřízení pobočky lékařské fakulty bratislavské university v Košicích (t. 34) a o zákonu o lékárnickém studiu (t. 79).

10, 20. VII. 1948; 40.

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 23.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 17.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda.

30, 15. VI. 1949; 9.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 15.

 

POLANSKÝ Dionysius, PhDr. a JUDr.

L

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Návrh iniciativní:

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Sděluje:

dopis ministra dopravy A. Petra k zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 51.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 184).

20, 21. XII. 1948; 36.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 23.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 22.

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 30.

o zákonu o ochraně státních hranic (t. 577).

56, 11. VII. 1951; 26

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 97.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 62.

 POLIŠENSKÝ Antonín, JUDr.

L

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., ověř., úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. XII. 1951.

60, 19. XII. 1951; 7.

Jeho nástupce Engelbert Toman.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 141

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků).

18, 1. XII. 1948; 9.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 367

(zákon o akciových společnostech).

36, 17. XI. 1949; 26.

změna textu 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 399

(zákon o finančních prokuraturách).

38, 19. XII. 1949; 43.

úst.-práv. výb. zpr. t. 545

(zákon o pojistné smlouvě).

51, 21. XII. 1950; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 21.

 

POPAĎÁK Pavol, JUDr.

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., mandát., úst.-práv. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 5.

oprava tisk. chyb 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 83

(zákon o Ústřední radě družstev).

11, 21. VII. 1948; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 140

(zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska).

18, 1. XII. 1948; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. XII. 1948; 32.

zahr. výb. zpr. t. 222 za V. Čaploviče

(Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. VII. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 8. X. 1948, č. 327 Sb.).

25, 22. II. 1949; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 235

(zákon o cestovních pasech).

26, 23. II. 1949; 19.

oprava tiskové chyby 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 287

(zákon o sídle správního soudu).

29, 11. V. 1949; 23.

úst-práv. výb. zpr. t. 350

(zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy).

35, 14. X. 1949, 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 500

[zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)].

46, 11. VII. 1950; 9.

 

POSPÍŠIL Antonín

L

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. mandát. a zásob.

Jmenován ministrem dopravy 21. XII. 1951.

62, 24. III. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 20.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda

30, 15. VI. 1949; 7.

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 22.

 

POSPÍŠIL Josef

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 2LP, úsp. kom. a zahr.

1. VIII. 1952 jmenován ministrem železnic.

66, 29. X. 1952; 13.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 16.

 

POŠUSTA Stanislav

SD-KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inic., inkompat. (náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 27.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 24.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 292.

 

PRAMUKA Ľudovít

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., úsp. kom. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. IV. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Juraj Libovič.

Řeč v rozpravě:

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 18.

 

PROCHÁZKA Vladimír, akademik

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult., úst.-práv. a zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 2

(zákon o volbě presidenta republiky).

4, 12. VI. 1948; 2.

úst.-práv. výb. zpr. t. 86

(zákon o sbírkách zákonů).

11, 21. VII. 1948; 4.

úst.-práv. a zahr. výb. zpr. t. 425

(Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, přijatá III. Valným shromážděním organisace Spojených národů dne 9. XII. 1948).

41, 22. II. 1950; 11.

úst.-práv. výb. zpr. t. 470

(zákon o úpravách v organisaci veřejné správy).

45, 18. V. 1950; 18.

úst.-práv. výb. zpr. t. 502, 503, 504

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a někt. průmyslových podniků; zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění někt. podniků průmyslu potravinářského; zákon o národních podnicích průmyslových; mluví též o událostech v Koreji).

48, 13. VII. 1950; 4.

 

PROKEŠ Antonín, JUDr. a PhDr.

L

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., inkompat. (I. náhr.) a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 115

(zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění).

15, 25. X. 1948; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 141

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků)

18, 1. XII. 1948; 11.

úst.-práv. výb. zpr. t. 177

(zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže).

21, 22. XII. 1948; 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 228

(zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy).

25, 22. II. 1949; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 288

(zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče).

29, 11. V. 1949; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 337

(zákon o notářství).

34, 14. VII. 1949; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 700

(vlád. nařízení č. 97 Sb. ze dne 28. X. 1952 vydané podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (pětiletý plán).

75, 24. IV. 1953; 62.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 21.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konaní v občianskych právnych veciach (občansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 21.

o ústav. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 18.

 

PROKOPOVÁ-ŠKRABÁLKOVÁ Julie

KSČ

XIII. vol. kraj. - České Budějovice

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat. (II. náhr.), kontr. 2LP, rozp. a zásob.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 555

(zákon o zrušení Fondů národní obnovy).

50, 20. XII. 1950; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 44.

 

PŠENIČKA Arnošt

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a hosp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 23. I. 1951.

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce František Gracel.

Zpravodajem:

zeměd. a hosp. výb. zpr. t. 401

(zákon o soustavné elektrisaci venkova).

38, 19. XII. 1949; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 37.

 

PÚLL Ján, JUDr.

KSS

XXII. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Řeč v rozpravě:

o finančních zákonech (t. 53, 62, 63, 64).

10, 20. VII. 1948; 19.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 52.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 42.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 41.

 

PYTLÍK Rudolf

SD-KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a rozp.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 180

(zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné).

20, 21. XII. 1948; 64.Přihlásit/registrovat se do ISP