NAVRAČIČ Michal

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), řem. a obch. a zeměd.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) státní majetky a státní strojní stanice.

54, 21. III. 1951; 110.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 194.

 

NEDĚLKA Jan

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Karlu Zacharovi.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.

 

NEJEDLÝ Zdeněk, akademik

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem školství a osvěty 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn funkce ministra školství, věd a umění dnem 31. I. 1953 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce i náměstka předsedy vlády dnem 14. IX. 1953 a jmenován téhož dne ministrem bez oboru.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

NĚMEC Jan, JUDr.

SD-KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol., úsp. kom. (náhr.), úst. práv. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ.

8, 30. VI. 1948; 11.

soc.-pol. výb. zpr. t. 98

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 98

(zákon, kterým se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky).

14, 7. X. 1948; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 220

(zákon o táborech nucené práce),

15, 25. X. 1948; 19,

tisk. oprava 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 251

(branný zákon). 27, 23. III. 1949; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 769

(vl. nař. z 12. II. 1954 č. 17 Sb. o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu).

84, 26. V. 1954; 49.

 

NEPOMUCKÝ Josef

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Jmenován ministrem zemědělství 10. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 83

(zákon o Ústřední radě družstev).

11, 21. VII. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 93.

 

NETUŠILOVÁ Milada

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP a rozp.

Zpravodajem:

hosp., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 495

(zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství).

47, 12. VII. 1950; 50.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 580

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků).

56, 11. VII. 1951; 52.

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 602

(zákon o organisaci národohospodářské evidence).

60, 19. XII. 1951; 40.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - zásobování a distribuce.

54, 21. III. 1951; 127.

 

NEUMAN Alois, JUDr.

ČS

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem pošt 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Od 30. IV. 1952 ministr spojů.

64, 20. VI. 1952; 3.

 

NIEDERLE Jan

L

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. a rozp. výb. zpr. t. 422

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za r. 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců).

41, 22. II. 1950; 7.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 607

(zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.)

60, 19. XII. 1951; 146.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

12, 26. X. 1948; 42.

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 55.

 

NOSEK Václav

KS

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem vnitra 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra vnitra dnem 14. IX. 1953 a téhož dne pověřen řízením ministerstva pracovních sil.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

NOVÁK František

L

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a kult.

Zbaven posl. mandátu 10. III. 1954.

83, 10. III. 1954; 132.

 

NOVÁK František X., Ing.

ČS

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a hosp.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 35 (za J. Zuzaňáka)

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem).

9, 19. VII. 1948; 8.

hosp. výb. zpr. t. 142

(zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky).

18, 1. XII. 1948; 12.

hosp. výb. zpr. t. 181

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

20, 21. XII. 1948; 65.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 60.

o zákonu o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska (t. 238).

25, 22. II. 1949; 41.

o zákonu o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností (t. 331) a o zákonu o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů (t. 336).

33, 13. VII. 1949; 16.

 

NOVOMESKÝ Ladislav

KSS

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. II. 1951.

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Alexander Dubček.

 

NOVOTNÝ Antonín

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a inkompat. 31. I. 1953 jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 8.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 36.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 101.

 

NOVOTNÝ Jan

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Ant. Vlachovi.

Slib vykonal 22, 5. I. 1949; 3.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. kontr. 5LP a kult.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 14. XI. 1952.

71, 20. III. 1953; 4.

Jeho nástupce Bohuslav Bláha.

 

NOVÝ Vilém

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 25. XI. 1949.

37, 7. XII. 1949; 3.

Jeho nástupce Václav Hošek.

Řeč v rozpravě:

o mluvě o režimu plavby na Dunaji podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948, (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 46.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 8.Přihlásit/registrovat se do ISP