MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., rozp. a zásob.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Návrhy pozměňovací:

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 255

(zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze).

28, 24. III. 1949; 21,

doslov 30.

hosp. výb. zpr. t. 488

(o zákonu o hospodaření s některými místnostmi).

47, 12. VII. 1950; 48.

rozp. výb. zpr. t. 692

(zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací).

68, 11. XII. 1952; 13.

rozp. výb. a výb. hosp. plán. zpr. t. 717

(o zákon o peněžní reformě).

76, 30. V. 1953; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

24, 2. II. 1949; 9.

o zákonu o vnitřním obchodě (t. 307).

32, 16. VI. 1949; 20.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 213.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 43.

o zákonu o lidových družstvech a o družstevních organisacích (t. 778).

85, 27. X. 1954; 20.

 

MAJTL František

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inkompat. (I. náhr.), řem. a obch. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 20. VIII. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Stanislav Chalánek.

 

MALÍK Jaroslav

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Nastoupil po resign. Václavu Sovovi.

Slib vykonal 84, 26. V. 1954; 5.

Volba verifikována 85, 27. X. 1954; 5

 

MALÍK Jozef

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp., řem. a obch. a soc. pol.

 

MALINA Jozef

SSO

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 782

(vlád. nař. č. 46 Sb. ze dne 21. IX. 1954 o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich svazy).

85, 27. X. 1954; 47.

Řeč v rozpravě:

o finančních zákonech (t. 53, 62, 63, 64).

10, 20. VII. 1948; 28.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 184).

20, 21. XII. 1948; 40.

 

MARTANOVIČ Rudolf

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 137

(Úmluva o režimu plavby na Dunaji, podepsaná v Bělehradě 18. VIII. 1948).

19, 2. XII. 1948; 24.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 37.

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 29.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) hospodaření lidové správy.

54, 21. III. 1951; 174.

 

MATĚJKOVÁ Marie

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inic., kult., soc. pol., zahr. a zásob.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 777

(Úmluva o politických právech žen, podepsaná v New Yorku dne 31. III. 1953).

85, 27. X. 1954; 36.

 

MÁTL Jan

ČS

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 246

(vl. nař. z 6. I. 1949, č. 16 Sb., kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu)

27, 23. III. 1949; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948; 16.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 43.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 13.

o zákonu o pracujícím dorostu (t. 492).

47, 12. VII. 1950; 46.

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 98.

 

MESTEK Karel

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., im., inkompat. (I. náhr.), rozp., úsp. kom. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 675

(zákon o zemědělské dani).

68, 11. XII. 1952; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 119.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 203.

 

MIKULÁŠ Václav

ČS

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Jeho nástupce Marie Sedláčková.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 10.

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1948; 43.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 60.

 

MJARTAN Jozef

SSO

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., mandát., ověř. a zeměd.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

Vzdal se funkce místopředsedy Národního shromáždění přípisem ze dne 17. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 3.

Zpravodajem:

mandát. výb.

(zbavení mandátu posl. J. Pavlova).

36, 17. XI. 1949; 37.

mandát. výb. zpr. t. 640

(zbavení mandátu posl. J. Daxnera).

66, 29. X. 1952; 58.

o zákonu o finančním hospodaření národních výborů (t. 404), o územním plánování a výstavbě obcí (t. 405) a o soustavné elektrisaci venkova (t. 401).

38, 19. XII. 1949; 27.

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 27.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 65.

o úst. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 22.

 

MOURALOVÁ-ÚLEHLOVÁ Viera, JUDr.

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 948; 5.

Byla členkou výb. hosp., hosp. plán.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Zpravodajem:

výb. zásob., kontr. dvoulet., kult., řem. obch., soc.-pol., zeměd., rozp., hosp. a úst.-práv. spol. zpr. t. 122 (zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu).

16, 26. X. 1948; 2.

doslov 17, 27. X. 1948.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 113.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 135.

 

MRÁZ František

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. hosp., hosp. plán. a kontr. 2LP.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 653

(vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

66, 29. X. 1952; 54.

úst.-práv., hosp. plán a rozp. výb. zpr. t. 740

(zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování).

80, 22. XII. 1953; 24.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soudu ve Zlíně

(přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb.)

13, 6. X. 1948; 39.

žádost odvolána. 15, 25. X. 1948; 25.

 

MRÁZEK Karel

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Nastoupil po resign. Václavu Pavlíčkovi.

Slib vykonal 80, 22. XII. 1953; 5.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

MRÁZIK Ján

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán, rozp. a soc.-pol.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 54

(zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné domy).

9, 19. VII. 1948; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 24.

o zákonu o ochraně státních hranic (t. 577).

56, 11. VII. 1951; 18.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 167.

 

MRSKOŠOVÁ Anna

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. rozp. a zeměd.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze zde 4. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Její nástupce František Janata.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů (t. 182).

20, 21. XII. 1948; 61.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 15.

 

MÜLLEROVÁ Marie

KSČ

Nastoupila po resign. Dr. Miroslavu Jelínkovi

Slib vykonala 80, 22. XII. 1953; 5.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

MURÍŇOVÁ-JANEČKOVÁ Emília

viz

JANEČKOVÁ-MURÍŇOVÁ Emília

 

MUSIL František

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 8. X. 1948.

15, 25. X. 1948; 4.

Jeho nástupce Helena Leflerová.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 54

(zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby).

9, 19. VII. 1948; 29.

 

MYŠKA Václav

L

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., rozp., soc. pol. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 87

(zákon o komunálních podnicích).

11, 21. VII. 1948; 39.

rozp. výb. zpr. t. 521

(zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku).

49, 25. X. 1950; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 22.

o zákonu o lidových družstvech a o družstevních organisacích (t. 778).

85, 27. X. 1954; 12.Přihlásit/registrovat se do ISP