LANGER Gerard, JUDr.

KSČ

VII. vol kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.) a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 62

(zákon o organisaci peněžnictví).

10, 20. VII. 1948; 11,

oprava tisk. chyb 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 190

(zákon o národních dopravních podnicích).

21, 222. XII. 1948; 50,

oprava tisk. chyb 63.

úst.-práv. výb. zpr. t. 254

(zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

27, 23. III. 1949; 35.

úst.-práv. výb. zpr. t. 290

(zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení).

29, 11. V. 1949; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 317

(zákon o Československé poště, národním podniku).

32, 16. VI. 1949; 12.

tisková oprava 18.

úst.-práv. výb. zpr. t. 435

(zákon o zrušení osidlovacích úřadů)

42, 9. III. 1950; 21.

 

LAVIČKA Václav

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a kontr. 2LP.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 9. X. 1948.

15, 25. X. 1948; 4.

Jeho nástupce Jiří Hendrych.

 

LEDL Jaroslav

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 7.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 652

(zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků).

67, 30. X. 1952; 128.

 

LEFLEROVÁ Helena

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Nastoupila na místo resign. Frant. Musila.

Slib vykonala 20, 21. XII. 1948; 5.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byla členkou výb. rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 252

(zákon o zrušení sirotčích pokladen).

27, 23. III. 1949; 37.

zahr. výb. zpr. t. 625

(návrh užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži).

64, 20. VI. 1952; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 30.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 115.

 

LEICHMAN Jarolím

L

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil na místo resign. dr Václava Chytila.

Slib vykonal 22, 5. I. 1949; 3.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. bran. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zdokonalení živočišné výroby (t. 550) a o zákonu o zdokonalení rostlinné výroby (t. 552).

51, 21. XII. 1950; 29.

o zákonu o Československé akademii zemědělských věd (t. 697).

69, 12. XII. 1952; 57.

 

LIBOVIČ Juraj

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Nastoupil po resign. Ľudovítu Pramukovi.

Slib vykonal 67, 30. X. 1952; 112.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

 

LINDAUER Jaroslav

SD-KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., rozp. a úsp. kom.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 62

(zákon o organisaci peněžnictví).

10, 20. VII. 1948; 11.

hosp. výb. zpr. t. 63

(zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny).

10, 20. VII. 1948; 13.

hosp. výb. zpr. t. 83

(zákon o Ústřední radě družstev).

11, 21. VII. 1948; 17.

hosp. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 7.

rozp. výb. zpr. t. 321

(zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků).

31, 15. VI. 1949; 21.

rozp. výb. zpr. t. 680

(zákon o dani ze mzdy).

68, 11. XII. 1952; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19 XII. 1951; 33.

 

LINHART Viktor

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a inkompat. (II. náhr).

Zemřel 22. XII. 1950.

Jeho nástupce Stanislav Baudyš.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 148

(zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže o celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti).

19, 2. XII. 1948; 19.

bran. a úst.-práv. výb. zpr. t. 457

(zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami).

44, 17. V. 1950; 38.

 

ĽORKO Ján

KSS

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), úst.-práv., zahr. a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 30. IX. 1949.

35, 14. X. 1949; 4.

Jeho nástupce Mária Belokostolská.

 

LOUBAL Gustav, JUDr.

ČS

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic., rozp., úsp. kom. a úst.-práv.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 369

(zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob).

36, 17. XI. 1949; 19,

oprava text. chyb 20.

 

LUPAČ Josef

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem úsp. kom. a výb. zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 212

(zákon mechanisaci zemědělství).

24, 2. II. 1949; 54.

zeměd. výb. zpr. t. 697

(zákon o Československé akademii zemědělských věd).

69, 12. XII. 1952; 47.

 Přihlásit/registrovat se do ISP