KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

ČS

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 100

(zákon o vojenské nemocenské péči).

14, 7. X. 1948; 16.

soc.-pol. výb. zpr. t. 224

(zákon o Státním zdravotnickém ústavu).

26, 23. II. 1949; 30.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 606

(zákon o jednotné preventivní a léčebné péči).

60, 19. XII. 1951; 114.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 27.

o zákonu o Národní galerii v Praze (t. 279).

29, 11. V. 1949; 21.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 12.

o zákonu o zdravotnických povoláních (t. 542).

51, 21. XII. 1950; 8.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 298.

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 153; 40.

 

KADURA Josef

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Nastoupil po resign. Aloisu Skotnicovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. hosp. a soc. pol.

 

KAĎŮREK František

L

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 36.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 57.

 

KALAŠ Jan

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupil po resign. Josefu Pavlovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

 

KANIANSKY Pavel

SSO

XXII. vol. kraj - Trenčín

Nastoupil po zemř. Milanu Polákovi.

Slib vykonal 64, 20. VI. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. soc. pol.

 

KAPIŠOVSKÝ Vasil

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., soc. pol. a úsp. kom.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry (t. 80).

10, 20. VII. 1948; 54.

Žádost ve věcech imunity:

dočasné okr. správní komise v Prešově (přestupek autonehody).

13, 6. X. 1948; 39.

zpr. t. 194; zprav. Dr. I. Štefánik; nevydán.

24, 2. II. 1949; 61.

 

KAPOUN Josef

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol.

Návrh iniciativní:

na vydání zákoně, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 84

(zákon, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách).

11, 21. VII. 1948; 33.

soc.-pol. výb. zpr. t. 120

(zákon o táborech nucené práce).

15, 25. X. 1948; 18.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 370

(zákon, jímž se upravují některé sociální dávky).

36, 17. XI. 1949; 20.

soc.-pol. výb. zpr. t. 722

(vlád. nařízení vydaná podle § 42, odst. zákona č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje ČSR).

79, 16. IX. 1953; 11.

 

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. kult., úst. práv., zásob. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - kap. školství.

54, 21. III. 1951; 145.

 

KAŠPÁREK Bohumil

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.) a kontr. 2LP.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 184

(zákon o národní bezpečnosti).

20, 21. XII. 1948; 33.

bran. a rozp. výb. zpr. t. 336

(zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů).

33, 13. VII. 1949; 7.

 

KESTLER Josef

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Nastoupil po resign. Rudolfu Slánském.

Slib vykonal 62, 24. III. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

 

KIŠOVÁ-HORŇÁKOVÁ Jozefina

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. zeměd.

 

KLEIN Bedřich

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. VIII. 1950.

49, 25. X. 1950; 4.

Jeho nástupce MUDr Jaromír Dlouhý.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 11.

rozp. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. XII. 1948; 34.

rozp. výb. zpr. t. 403

(zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k někt. nemovitostem a movitostem).

38, 19. XII. 1949; 42.

 

KLEŇHOVÁ-BESSEROVÁ Ladislava

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inic., kult. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 185

(návrh Kapouna, Daubnera, Vojance, Koktána, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým).

20, 21. XII. 1948; 42.

soc.-pol. výb. zpr. t. 248

(zákon o rodinných přídavcích).

27, 23. III. 1949; 32.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 553

(zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných [zaopatřovacích] platů).

50, 20. XII. 1950; 40.

Projev:

o boji za mír a zachování míru na celém světě (k zahájení Kongresu národů za mír ve Vídni.)

69, 12. XII. 1952; 4.

 

KLEŠTINSKÝ Ján

KSS

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

35, 14. X. 1949; 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách (t. 84).

11, 21. VII. 1948; 36.

 

KLÍCHA Bohumil

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., hosp. plán., inkompat. (I. náhr.), úsp. kom. a zásob.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 76

(vl. nař. z 3. II. 1954 č. 8 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic).

84, 26. V. 1954; 46.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prokuratuře (t. 644).

67, 30. X. 1952; 91.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 127.

 

KLIMENT Augustin

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán.

Zemřel 22. X. 1953.

80, 22. XII. 1953; 4.

Jmenován ministrem průmyslu 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

20. XII. 1950 pověřen řízením ministerstva těžkého průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

8. IX. 1951 jmenován ministrem těžkého strojírenství.

58, 31. X. 1951; 4.

Zproštěn úřadu ministra těžkého strojírenství 1. VIII. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Ludmila Šmehlíková.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 17.

 

KLIMENT Karel

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, mandát., řem. a obch. a rozp.

 

KLÍMOVÁ Miluše

KSČ

VI. vol. kraj - Karlovy Vary

Nastoupila po resign. Bohumilu Paterovi.

Slib vykonala 62, 24. III. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byla členkou výb. soc. pol.

 

KLINGER Miroslav, JUDr.

ČS

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., im. a zahr.,

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 14.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 184).

20, 21. XII. 1948; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 44.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23, III. 1949; 13.

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 14.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 220.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 80.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 26.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 15. IX. 1953; 52.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 61.

 

KLOKOČ Ondrej

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. mandát. a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 164.

o státním rozpočtu pro rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 56.

 

KNAP Vladimír

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Nastoupil na místo resign. Vlasty Horklové-Damkové.

Slib vykonal 37, 7. XII. 1949; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672).

69, 12. XII. 1952; 29.

 

KOBYLKA Štěpán

ČS

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 15. VI. 1950.

47, 12. VII. 1950; 37.

Jeho nástupce Růžena Skřivanová.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výkonu lidové správy v sídlech krajů (t. 293).

29, 11. V. 1949; 41.

 

KOKEŠ Jaroslav, JUDr.

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., mandát. a úst. práv.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 7

(o zrušení domovského práva).

8, 30. VI. 1948; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 103

(zákon na ochranu lidově demokratické republiky.

13, 6. X. 1948; 4.

oprava tisk. chyby 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 148

(zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti).

19, 1. XII. 1948; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 184

(zákon o národní bezpečností).

20, 21. XII. 1948; 35.

oprava tisk. chyb 42.

úst.-práv. výb. zpr. t. 338

(návrh Hodinové-Spurné, Komzaly, V. Davida, dr Beráka, dr Procházky, dr Hulínského, Töröka, dr Bartušky, Štětky a druhů na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění

34, 14. VII. 1949; 31.

oprava tisk. chyb 29.

úst. práv. výb. zpr. t. 491

(trestní zákon)

46, 11. VII. 1950; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 711

(zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury).

75, 24. IV. 1953; 55.

 

KOKTÁN František

ČS

IV. vol. kraj - Praha-venkov.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 623

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952).

63, 28. III. 1952; 23.

soc.-pol. výb. zpr. t. 744

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954).

81, 20. I. 1954, 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 28.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda.

30, 15. VI. 1949; 10.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 28.

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 94.

o státním rozpočtu na rok 1952; (t. 619).

62, 27. III. 1952; 280

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 144.

 

KOLÁŘ Jaroslav

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult., soc. pol. a úsp. kom.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 249

(zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů veřejných zaměstnanců).

27, 23. III. 1949; 33.

hosp. výb. zpr. t. 317

(zákon o Československé poště, národním podniku).

32, 16. VI. 1949; 3.

doslov 18.

soc. pol. výb. zpr. t. 603

(zákon o přebudování národního pojištění).

60, 19. XII. 1951; 76.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 35.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

68, 11. XII. 1952; 72.

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 26.

 

KOMZALA František

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

Návrhy iniciativní:

na vydanie zákona o predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt, t. 197.

20, 21. XII. 1948; 71.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 314

(Smlouva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísaná v Budapešti dňa 16. IV. 1949).

32, 15. VI. 1949; 4.

doslov 16.

zahr. výb. zpr. t. 426

(Úmluva pro zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách, Úmluva pro zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků námořních ozbrojených sil, Úmluva týkající se nakládání s válečnými zajatci a Úmluva o ochraně civilních osob za války).

41, 22. II. 1950; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 23.

Projev:

vítá náměstka předsedy presidia Nejvyššího sovětu SSSR a předsedu Moskevského sovětu Michala Jasnova, který se dostavil do zasedání NS.

57, 12. VII. 1951; 79.

 

KOPECKÝ František

ČS

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po zemřelém Ferdinandu Richtrovi.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 30. III. 1951.

Jeho nástupce Jiří Fleyberk.

 

KOPECKÝ Václav

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem informací 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

25. X. 1949 pověřen řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

36, 17. XI. 1949; 3.

25. IV. 1950 zproštěn řízení Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

44, 17. V. 1950; 3.

V důsledku zrušení min. informací a osvěty dnem 31. I. 1953 zproštěn funkce ministra informací a osvěty a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva kultury dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

KOPŘIVA Ladislav

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a inkompat.

Jmenován ministrem národní bezpečnosti 23. V. 1950.

56, 11. VII. 1951; 12.

Zproštěn funkce ministra 23. I. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 2.

 

KOŘÍNEK Adolf

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Nastoupil po A. Zápotockém, který byl zvolen presidentem republiky.

Slib vykonal 77, 15. IX. 1953; 6.

Volba verifikována 80, 22. XII. 1953; 5.

 

KOŠTEJN Rudolf

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, kult. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 712

(zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství).

75, 24. IV. 1953; 59.

 

KOTÝNEK Josef

KSČ

VI. vol. kraj - Karlovy Vary

Nastoupil za resign. Barboru Škrlantovou.

Slib vykonal 36, 17. XI. 1949; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. mandát.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Jeho nástupce Jan Pištěk.KOUBEK Ladislav

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Návrh pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

 

KOVÁŘ Antonín

SD-KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a zeměd.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

 

KOYŠOVÁ Elena

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Nastoupila po resign. Ladislavu Holdošovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byla členkou výb. soc. pol. a zeměd.

 

KOZELKA Bedřich

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., kontr. 2LP, kontr. 5LP a mandát.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách (t. 84).

11, 21. VII. 1948; 34.

o zákonu o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19. XII. 1951; 24.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 82.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 64.

 

KRAFKOVÁ Jaroslava

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat. (I. náhr.), ověř. a soc. pol.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 18. 5. 1951.

Její nástupce Růžena Zahrádková.

 

KRAJČÍR František

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

 

KRÁTKÝ Jan

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Nastoupil po resign. Ing. Jarmile Taussigové-Potůčkové.

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.

 

KRATOCHVÍL Jaroslav

L

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a zeměd.

Zemřel 2. X. 1954.

85, 27. X. 1954; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 13.

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1949; 39.

 

KROFTA Jaroslav, JUDr.

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Nastoupil po resign. Václavu Juhovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 714

(zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon),

75, 24. IV. 1953; 5.

 

KROSNÁŘ Josef

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

57, 12. VII. 1951; 129.

Jmenován ministrem výkupu 28. V. 1952.

64, 20. VI. 1952; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci správy v hlavním městě Praze (t. 255).

28, 24. III. 1949; 25.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 64.

 

KŘÍŽOVÁ Marie

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Nastoupila po resign. Josefu Jannovi.

Slib vykonala 64, 20. VI. 1952; 5.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byla členkou výb. soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 154.

 

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 550

(zákon o zdokonalení živočišné výroby).

51, 21. XII. 1950; 22.

 

KUBANT František

SD-KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., rozp., řem. a obch. a zásob.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

řem.-obch. výb. zpr. t. 307

(zákon o vnitřním obchodě).

32, 16. VI. 1949; 19.

 

KUČERA Vladimír, JUDr.

L

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 100

(zákon o vojenské nemocenské péči).

14, 7. X. 1948; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 231

(zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí).

26, 23. II. 1949; 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 253

(zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory).

27, 23. III. 1949; 34.

úst.-práv. výb. zpr. t. 544

(zákon o dražbách mimo exekuci).

50, 20. XII. 1950; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 586

(zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.)

56, 11. VII. 1951; 66.

úst.-práv. výb. zpr. t. 599

(zákon o státním notářství).

61, 20. XII. 1951; 154.

úst.-práv. výb. zpr. t. 733

(zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžních pohledávek).

80, 22. XII. 1953; 17.

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 28.

 

KUKLA František

KSČ

XXIII. vol. kraj - Nitra

Nastoupil po resign. Pavlu Valehrachovi.

Slib vykonal 80, 22. XII. 1953; 5.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

KÚTIK Vincent, Ing.

KSS

XXI. vol. kraj Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 237

(zákon o oceňování).

25, 22. II. 1949; 24.

bran. výb. zpr. t. 223 za V. Šalgoviče

(zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu).

25, 22. II. 1949; 36.

hosp. plán. výb. zpr. t. 751

(vlád. nař. ze 7. XII. 1953 č. 108 Sb., z 18. XII. 1953 č. 110 Sb. a z 22. XII. 1953 č. 113 Sb.)

83, 10. III. 1954; 130.

hosp. plán. výb. zpr. t. 778

(zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích).

85, 27. X. 1954; 7.

Žádost ve věcech imunity:

povereníctvo vnitra v Bratislavě

22, 5. I. 11949; 38.

žádost odvolána

 

KUTIŠ František

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Nastoupil po resign. Josefu Čihákovi.

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 110.

 

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SSO

XXVII. vol. kraj - Prešov

Nastoupil po resogn. Petru Danieličovi.

Slib vykonal 64, 20. VI. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

4. VI. 1952 jmenován náměstkem předsedy vlády.

64, 20. VI. 1952; 4.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 31. I. 1953 a téhož dne jmenován ministrem stavebních hmot.

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn úřadu ministra stavebních hmot a pověřen řízením ministerstva místního hospodářství dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP