JANATA František

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Nastoupil po resign. Anně Mrskošové.

Slib vykonal 71, 20. III. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.

 

JANEČKOVÁ-MURÍŇOVÁ Emília

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. soc. spol.

Přípisem ze 6. X. 1948 oznámila, že 29. VII. 1948 uzavřela sňatek.

15, 25. X. 1948; 24.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 121

(zákon o státní mzdové politice).

15, 25. X. 1948; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948; 21.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

54, 21. III. 1951; 137.

 

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.

SD-KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Po sloučení SD s KSČ vstoupila do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Jmenována ministryní výživy 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

20. XII. 1950 pověřena řízením ministerstva potravinářského průmyslu.

51, 21. XII. 1950; 4.

 

JANN Josef

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 19 48; 5.

Byl členem výb. řem. a obch. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 15. IV. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Marie Křížová.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 579

(zákon o odborné správě lesů).

56, 11. VII. 1951; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část I. hospodářská.

23, 1. II. 1949; 55.

 

JANOUŠ Josef

KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a úsp. kom.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 6.

rozp. výb. zpr. t. 62

(zákon o organisaci peněžnictví).

10, 20. VII. 1948; 9.

rozp. výb. zpr. t. 178

(zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949).

20, 21. XII. 1948; 62.

rozp. výb. zpr. t. 207

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon).

23, 1. II. 1949; 3.

a doslov k povšechné rozpravě 33.

doslov k podrobné rozpravě

24, 2. II. 1949; 51.

rozp. výb. zpr. t. 291

(Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1945 [ode dne osvobození do konce r. 1945]).

29, 11. V. 1949; 8.

rozp. výb. zpr. t. 439

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na r. 1950 [rozpočtový zákon]).

43, 29. III. 1950; 2.

doslov 37.

rozp. výb. zpr. t. 469

(státní závěrečné účty republiky Československé za r. 1946, 1947, 1948 a vlád. návrhy usneseni, jimiž NS uděluje souhlas podle čl. XI fin. zák. č. 59/1946 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1946, podle § 10 fin. zák. č. 234/1946 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1947, podle § 12 fin. zák. č. 215/1947 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1948).

44, 17. V. 1950; 45.

rozp. výb. zpr. t. 566 a 565

(zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na r. 1951 [rozpočtový zákon] a státní závěrečný účet za r. 1949),

53, 20. III. 1951; 34.

doslov

55, 22. III. 1951; 260.

rozp. výb. zpr. t. 620

(vlád. návrh usnesení, kterým se stanoví stát. rozpočet RČS na rok 1950 (rozpočtový zákon) a schvaluje státní závěrečný účet za rok 1950).

62, 28. III. 1952; 334.

rozp. výb. zpr. t. 650

(zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby).

67, 30. X. 1952; 104.

rozp. výb. zpr. t. 706

(vlád. návrh usnesení, kterým se stanoví stát. rozpočet RČS na rok 1951 (rozpočtový zákon) a schvaluje státní závěrečný účet za rok 1951).

74, 21. IV. 1953; 34.

rozp. výb. zpr. t. 752

(vlád. návrh usnesení, jímž NS uděluje dodatečně souhlas podle § 3 rozp. zák. na r. 1952 č. 3/1952 Sb., schvaluje podle § 62 ústavy stát. závěrečný účet za rok 1952 a schvaluje změnu použití nespotřebovaného přebytku z rozpočtového hospodaření za r. 1951).

83, 9. III. 1954; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování (t. 740).

80, 22. XII. 1953; 35.

 

JANULÍK Jan

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat., kontr. 5LP, řem. a obch. a úsp. kom. (náhr.).

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 177

(zákon o sboru uniformované vězeňské stráže).

21, 22. XII. 1948; 28.

bran. výb. zpr. t. 316

(zákon o zbraních a střelivu).

32, 16. VI. 1949; 26.

bran. výb. zpr. t. 507

(zákon o ubytování branné moci a Sb. národní bezpečnosti).

47, 12. VII. 1950; 5

bran. výb. zpr. t. 590

(zákon o branné výchově).

59, 2. XI. 1951; 140.

bran. výb. zpr. t. 670

(zákon o reorganisaci branné výchovy).

69, 12. XII. 1952; 37.

 

JAROŠ František

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 257.

 

JELEŇ Oskár

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 34

(zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach).

10, 20. VII. 1948; 31.

doslov 44.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 29.

 

JELÍNEK Jan

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Nastoupil po resign. Zdeňku Hejzlarovi.

Slib vykonal 77, 15. IX. 1953; 6.

Volba verifikována 80, 22 XII. 1953; 5.

 

JELÍNEK Miroslav, JUDr.

SD-KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

35, 14. X. 1949; 40.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 16. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Jeho nástupce Marie Müllerová.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 8

(zákon o čestném prohlášení ve správním řízení).

8, 30. VI. 1948; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 179

(zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské).

21, 22. XII. 1948; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 233

(zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům).

26, 23. II. 1949; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 333

(zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství).

333, 13. VII. 1949; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 499

(trestní zákon správní).

47, 12. VII. 150; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 564

(zákon o povolávání náhradníků poslanců).

52, 9. III. 1951; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 600

(zákon o advokacii).

6, 20. XII. 1951; 159.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ochraně státních stanic (t. 577).

56, 11. VII. 1951; 45.

 

JEŽEK Karel

KSČ

IV vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inic., mandát. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 372

(zákon o věrnostním přídavku horníků).

36, 17. XI. 1949; 31.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 605

(zákon o státních pracovních zálohách).

60, 19. XII. 1951; 45.

 

JIRÁNEK Václav

L

V. vol. kraj - Plzeň

Nastoupil po resign. dr V. Báťkovi.

Slib vykonal

84, 26. V. 1954; 5.

Volba verifikována

85, 27. X. 1954; 5.

 

JIRÁSEK Václav

ČS

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP a úsp. kom. (náhr.)

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 16. III. 1949.

27, 23. III. 1949; 4.

Jeho nástupce Antonín Žák.

 

JOHN Oldřich, JUDr.

SD-KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 15.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Vzdal se funkce předsedy Národního shromáždění.

77, 15. IX. 1953; 6.

Návrhy iniciativní:

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Proslov:

po zvolení předsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 15.

k volbě presidenta republiky

5, 14. VI. 1948; 2.

k nově zvolenému presidentu Klementu Gottwaldovi před a po vykonání slibu. 4,5.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

11, 21. VII. 1948; 46.

k 30. výročí republiky Československé.

17, 27. X. 1948; 23.

k 69. narozeninám generalissima Josefa Vissarionoviče Stalina.

20, 21. XII. 1948; 5.

k závěru prací Národního shromáždění v r. 1948.

21, 22. XII. 1948; 65.

k výročí února 1948.

25, 22. II. 1949; 4.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda 14. VI. 1948.

30, 15. VI. 1949; 2.

o vnitřních poměrech ČSR, o situaci zahraniční a o přehledu prací NS od jeho zvolení.

34, 14. VII. 1949; 41.

k 70. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

39, 20. XII. 1949; 2.

k 60. narozeninám náměstka předsedy Rady ministrů SSSR V. M. Molotova.

42, 9. III. 1950; 2.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

48, 13. VII. 1950; 28.

k 71. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

51, 21. XII. 1950; 3.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

57, 12. VII. 1952; 129.

k 72. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

k zahájení projednávání návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 5.

(čte dopis parlamentům). 66.

k 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

65, 29. X. 1952; 2.

po opětném zvolení předsedou Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

k nově zvolenému presidentu republiky Antonínu Zápotockému před a po vykonání slibu na ústavu.

72, 21. III. 1953; 8.

Posmrtná vzpomínka:

druhému presidentu republiky Československé dr Edvardu Benešovi.

12, 8. IX. 1948; 2.

předsedovi Rady ministrů Lidové republiky i Bulharské Jiřímu Dimitrovovi.

33, 13. VII. 1949; 3.

posl. Matyldě Synkové.

35, 14. X. 1949; 4.

místopředsedovi NS Ferdinandu Richtrovi.

49, 25. X. 1950; 3.

ministrovi pro sjednocení zákonů Vavro Šrobarovi.

50, 20. XII. 1950; 4.

ministrovi dopravy Aloisu Petrovi.

60, 19. XII. 1951; 4.

presidentu Československé republiky Klementu Gottwaldovi a předsedovi Rady ministrů SSSR generalissimu J. V. Stalinovi.

70, 20. III. 2953; 3.

Sděluje:

resignaci presidenta republiky dr Edvarda Beneše na úřad presidentský ze 7. června 1948.

2, 10. VI. 1948; 3.

odpověď presidenta republiky Klementa Gottwalda na blahopřání k 52. narozeninám.

18, 1. XII. 1948; 4.

odpověď presidenta republiky Klementa Gottwalda na novoroční blahopřání NS.

22, 5. I. 1949; 3.

 

JUHA Václav

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. 5. 1951.

Jeho nástupce JUDr Jaroslav Krofta.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 33

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství).

9, 19. VII. 1948; 10.

rozp. výb. zpr. t. 190

(zákon o národních dopravních podnicích).

21, 22. XII. 1948; 50.

rozp. výb. zpr. t. 237

(zákon o oceňování).

25, 22. II. 1949; 26.

rozp. výb. zpr. t. 251

(branný zákon).

27, 23. III. 1949; 7.

rozp. vyb. zpr. t. 286

(zákon o oddlužení svazků lidové správy).

29, 11. V. 1949; 35.

rozp. výb. zpr. t. 404

(zákon o finančním hospodaření národních výborů).

38, 19. XII. 1939; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 15.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 565).

53, 20. III. 1951; 58.

 

JUNGWIRTHOVÁ Anna

SD-KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. kult. a zásob.

Po sloučení SD s KSČ vstoupila do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zemřela 25. IX. 1954.

85, 27. X. 1954; 4.

 

JURA Josef

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a hosp. plán.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 489.

(zákon o drahách). 47, 12. VII. 1950; 57.

hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 517

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích).

49, 25. X. 1950; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 53.Přihlásit/registrovat se do ISP