HADUCH František

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Nastoupil po resign. Dr Ivanu Roháľ-Iľkivovi.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. hosp. plán.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619)

62, 26. III. 1952; 151.

 

HAIM Kornel, JUDr.

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 102

(zákon o státním soudu). 13, 6. X. 1948; 10.

oprava tisk. chyby 36.

úst.-práv. výb. zpr. t. 113

(zákon o státním občanství osob maďarské národnosti).

15, 25. X. 1948; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 172

(zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov).

21, 22. XII. 1948; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 199.

návrh Komzalu Žiaka, Valu a druhov na vydanie zákona o predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt).

21, 22. XII. 1948; 63.

úst.-práv. výb. zpr. t. 520

(zákon o konaní v občianskych právnych veciach) občiansky súdny poriadok).

49, 25. X. 1950; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 585

(zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních).

57, 12. VII. 1951; 74.

úst.-práv. výb. zpr. t. 766

(ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a do Slovenské národní rady).

84, 26. V. 1954; 7.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. I. 1949 (t. 225).

26, 23. II. 1949; 29.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459) a o zákonu o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) (t. 460).

44, 17. V. 1950; 35.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 99.

 

HÁJEK Jiří, JUDr.

SD - KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 6, 17. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), kult. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Volbu přijal. 8, 30. VI. 1948; 3.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

(mezinárodní smlouvy s Norskem, Dánskem, Švýcarskem, Polskem, Španělskem, Jugoslavií, Řeckem, Australií, Bulharskem a Spojenými státy venezuelskými).

10, 20. VII. 1948; 60.

zahr. výb. zpr. t. 334

(Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsána v Helsinki 6. V. 1949).

33, 13. VII. 1949; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 31.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31, X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 97.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 54.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 46.

 

HAJŠMAN Karel

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 212

(zákon o mechanisaci zemědělství).

24, 2. II. 1949; 57.

 

HARUS Jan

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a inkompat. (I. náhr.),

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

57, 12. II. 1951; 129.

Jmenován ministrem státní kontroly 21. III. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění. 10.

 

HASÍK Vilém

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n/Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

 

HAŠKO Ján

SSO

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 6, 17. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 22, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úsp. kom. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 101.

(zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev).

14, 7. X. 1948; 9.

zeměd. výb. zpr. t. 461

(zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi).

45, 18. V. 1950; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1948; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 62.

o zákonu o zdokonalení živočišné výroby (t. 550) a o zákonu o zdokonalení rostlinné výroby (t. 552).

51, 21. XII. 1950; 31.

o zákonu o Československém Červeném kříži (t. 649).

67, 30. X. 1952; 124.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 76.

 

HAVEL Josef

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 465.

(zákon o provozu na veřejných silnicích).

45, 18. V. 1950; 27.

tisková oprava 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 618

(zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů).

63, 28. III. 1952; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 776

(vlád. nař. č. 45 Sb. ze dne 21. 9. 1954, kterým se mění a doplňuje vlád. nař. o státní arbitráži).

85, 27. X. 1954; 45.

 

HAVELKA Jaroslav, JUDr.

SD - KSČ

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP, mandát. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Jmenován ministrem pracovních sil 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 355

(zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem).

35, 14. X. 1949; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

24, 2. II. 1949; 7.

 

HAVLÍČEK Antonín

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 8.

zeměd. a úst.-práv. vyb. zpr. t. 583

(zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy).

56, 11. VII. 1951; 64.

 

HAVLÍN František

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Nastoupil po resign. Františku Řezníčkovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran. a hosp.

 

HEJZLAR Zdeněk

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 11. IX. 1952;

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Jan Jelínek.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 406.

(zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby).

38, 19. XII. 1949; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o branné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 156.

 

HENDRYCH Jiří

KSČ

VII. vol kraj - Ústí n/ Lab.

Nastoupil na místo resign. Václava Lavičky.

Slib vykonal 18, 1. XII. 1948; 4.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - výchovná práce.

54, 21. III. 1951; 166.

 

HLADKÝ Jaroslav

SD - KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., kult., ověř. a zeměd.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 282

(zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích).

29, 11. V. 1949; 32.

 

HLOŽEK Alois

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 100

(zákon o vojenské nemocenské péči).

14, 7. X. 1948; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska (t. 238) a o zákonu o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu (t. 223).

25, 22. II. 1949; 37.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - národní obrana.

55, 22. III. 1951; 203.

o zákonu o obranné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 170.

 

HOBZA Ladislav, JUDr.

ČS

XVI. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inkompat. (II. náhr.) a úst. práv.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 33

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství).

9, 19. VII. 1948; 9.

hosp. výb. zpr. t. 119

(zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení).

15, 25. X. 1948; 14.

hosp. výb. zpr. t. 186

(zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní).

20, 21. XII. 1948; 58.

oprava tisk. chyb 59.

úst.-práv. výb. zpr. t. 546

(zákon směnečný a šekový).

50, 20. XII. 1950; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 617

(zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech).

63, 28. III. 1952; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 20.

 

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5

Byla členkou výb. zahr.

Zvolena místopředsedkyní Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13 VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Návrh:

aby presidentu dr Edvardu Benešovi byla odeslána děkovná adresa.

2, 10. VI. 1948; 3.

schválen 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 83.

11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 229.

26, 23. II. 1949; 16.

Návrhy doplňovací:

k t. 38.

9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

zpráva zahraničního výboru o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění

40, 22. II. 1950; 2.

doslov (čte resoluci NS).

zpráva předsednictva NS t. 560

(návrh dr Johna, Hodinové-Spurné, dr Polanského, dr Procházky, Valo, V. Davida, Žiaka, Koktána a druhů na vydání zákona na ochranu míru).

50, 20. XII. 1950; 6.

doslov 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 32.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - zahraniční politika a mír.

55, 22. III. 1951; 192.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 47.

 

HOLDOŠ Ladislav

KSS

XXV. vol. kraj - Lip. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 22, 22 XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., im., mandát. a ověř.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. 6. 1951;

56, 11. VII. 1951; 4.

Jeho nástupce Elena Koyšová.

Zpravodajem:

mandát. výb.

(zbavení mandátu posl. O. Roby).

36, 17. XI. 1949; 37.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 21.

o zákonu, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní (t. 354) a o zákonu o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (t. 355).

35, 14. X. 1949; 31.

 

HOLEČKOVÁ Božena

KSČ

XIX. vol. kraj - Opava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. kult. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 81 a 82

(zákon o státním divadle v Brně a zákon o státním divadle v Ostravě).

10, 20. VII. 1948; 46.

oprava tisk. chyby 49.

úst.-práv. a kult. výb. zpr. t. 400

(zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty).

38, 19. XII. 1949; 41.

kult. výb. zpr. t. 720

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích).

79, 16. IX. 1953; 8.

 

HOLIČKA Jozef

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., rozp. a úsp. kom.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 8.

rozp. výb. zpr. t. 236

(zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance).

26, 23. II. 1949; 23.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 73.

 

HOLÝ Ivan, JUDr.

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. 5. 1951. Jeho nástupce Ing. Jarmila Taussigová-Potůčková.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o věrnostním přídavku horníků (t. 372).

36, 17. XI. 1949; 34.

 

HOMOLA Oleg

KS

I. vol. kraj - Praha

Nastoupil po resign. Marii Šplíchalové.

Slib vykonal 71, 20. III. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.

 

HONEC Jozef

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.) a zeměd.

 

HORÁK Břetislav

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a úsp. kom. (náhr.).

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 319

(zákon kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů).

31, 15. VI. 1949; 19.

rozp. výb. zpr. t. 352

(zákon o vkladních knížkách).

35, 14. X. 1949; 35.

hosp., úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 434

(zákon o Státní bance československé).

42, 9. III. 1950; 19.

rozp. výb. zpr. t. 674

(zákon o organisaci peněžnictví).

68, 11. XII. 1952; 45.

rozp. výb. zpr. t. 693

(zákon o pojišťovnictví).

68, 11. XII. 1952; 45.

Řeč v rozpravě:

o finančních zákonech (t. 53, 62, 63, 64).

10, 20. VII. 1948; 23.

 

HORÁR Ján

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Nastoupil na místo Ondreje Roby.

Slib vykonal 41, 22. II. 1950; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. bran.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. I. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Jeho nástupce Pavel Bučák.

 

HORKLOVÁ-DAMKOVÁ Vlasta

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. řem. a obch. a soc.-pol.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 9. VIII. 1949.

35, 14. X. 1949; 4.

Její nástupce Vladimír Knap.

 

HORN Josef

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., rozp. a řem. a obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 353

(zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů).

35, 14. X. 1949; 34.

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 549

(zákon o komunálních podnicích).

50, 20. XII. 1950; 27.

rozp. výb. zpr. t. 556

(zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro SSSR a přesídlily na jeho území).

50, 20. XII. 1950; 39.

rozp. výb. zpr. t. 681

(zákon o dani z obratu).

68, 11. XII. 1952; 9.

rozp. výb. zpr. t. 682

(zákon o dani z výkonů).

68, 11. XII. 1952; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 47.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 47.

o zákonu o pracovních a platebních poměrech I. státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 20.

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 98.

 

HORVÁT Ondrej

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Byl členem výb. kontr. 2LP.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 13. IX. 1948.

13, 6. X. 1948; 3.

Jeho nástupce Pavol Valehrach.

 

HOŠEK Václav

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Nastoupil po resign. Vilému Novém.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. zeměd.

 

HRON Pavel

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Nastoupil po resign. Vladimíru Podborském.

Slib vykonal 64, 20. VI. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. bran.

 

HRUŠKOVÁ-ROZSYPALOVÁ Marie

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 22, 22 XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., rozp., soc. pol., úsp. kom. (náhr.), zásob. a zeměd.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 140

(zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska).

18, 1. XII. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 98.

 

HULÍNSKÝ Josef

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Nastoupil po resign. Marii Švermové.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 129.

Byl členem výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst -práv. výb. zpr. t. 725

(ústavní zákon o řízení národních výborů vládou).

79, 16. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 244.

 

HULÍNSKÝ Václav, JUDr.

ČS

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 5LP a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 66

(zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva).

10, 20. VII. 1948; 57.

rozp výb. zpr. t. 142

(zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky).

18, 1. XII. 1948; 14.

rozp. výb. zpr. t. 183

(zákon o výkonu finanční správy národními výbory).

20, 21. XII. 1948; 32.

rozp. výb. zpr. t. 234

(zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků).

25, 22. II. 1949; 30.

hosp. výb. zpr. t. 313.

(zákon o přezkoušení některých energetických zařízení)

31, 15. VI. 1949; 17.

rozp. výb. zpr. t. 317

(zákon o Československé poště, národním podniku).

32, 16. VI. 1949; 13.

rozp. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

3, 14. VII. 1949; 10.

rozp. výb. zpr. t. 386

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani).

37, 7. XII. 1949; 32.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 498

zákon o financování národních a komunálních podniků).

48, 13. VII. 1950; 9.

rozp. výb. zpr. t. 557

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku).

50, 20. XII. 1950; 36.

rozp. výb. zpr. t. 691

(zákon o dani z příjmů obyvatelstva).

68, 11. XII. 1952; 29.

rozp. výb. zpr. t. 696

(zákon o živnostenské dani).

68, 11. XII. 1952; 29.

rozp. výb. zpr. t. 715

(celní zákon).

75, 24. IV. 1953; 45.

Řeč v rozpravě:

o finančních zákonech (t. 53, 62, 63, 64).

10, 20. VII. 1948; 26.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 27.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 10.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 13.

o zákonu o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19. XII. 1951; 28.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 59.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 35.

 

HUSÁK Gustav, JUDr.

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. II. 1951.

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Ján Repka.Přihlásit/registrovat se do ISP