GAĎURKOVÁ Stella

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., soc. pol. a zahr.

 

GEMROT Josef

L

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP, mandát. a rozp.

Zpravodajem:

mandát výb. (ústní zpráva)

(zbavení mandátu posl. Frant. Nováka (L).

83, 10. III. 1954; 131.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Československé poště, národním podniku (t. 317).

32, 16. VI. 1949; 17.

o zákonu o státních pracovních zálohách (t. 605).

60, 19. XII. 1951; 60.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 21.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 47.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 55.

 

GOTTIER Robert

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inic., kontr. 2LP, kontr. 5LP a rozp.

 

GOTTWALD Klement

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Pozbyl posl. mandátu podle §u 71 ústavní listiny byv zvolen dne 14. VI. 1948 presidentem republiky. Jeho nástupce RNDr Miloslav Valouch.

 

GRACEL František

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Nastoupil po resign. Arnoštu Pšeničkovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikován 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. rozp.

 

GREGOR Antonín, JUDr.

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn funkce ministra 2. XII. 1952.

68, 11. XII. 1952; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP