FALŤAN Michal, JUDr.

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 43.

 

FIALA Antonín

ČS

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), hosp., rozp. a zásob.

Zvolen místopředsedou NS

51, 21. XII. 1950; 33.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 524

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Čs. poště, národním podniku).

49, 25. X. 1950; 36.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 581

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví).

56, 11. VII. 1951; 54.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách (t. 84).

11, 21. VII. 1948; 35.

o zákonu o státní mzdové politice (t. 121).

15, 25. X. 1948; 16.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 242.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 163.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 49.

o ústav. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 27.

 

FIERLINGER Zdeněk

SD - KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Po sloučení SD a KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

25. IV. 1950 pověřen řízením Stát. úřadu pro věci církevní.

44, 17. V. 1950; 3.

Zproštěn řízení Státního úřadu pro věci církevní 31. I. 1953

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

15. IX. 1953 zvolen předsedou Národního shromáždění.

77, 15. IX. 1953; 7.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Gustavu Klimentovi

80, 22. XII. 1953; 4.

posl. Anně Jungwirthové a Jaroslavu Kratochvílovi

85, 27. X. 1954; 4.

Proslov:

po zvolení předsedou Národního shromáždění.

77, 15. IX. 1953; 7.

o činnosti Národního shromáždění od 18. VI. 1948 do 27. X. 1954

85, 27. X. 1954; 49.

 

FLEYBERK Jiří

ČS

XIII. vol. kraj - České Budějovice

Nastoupil po resign. Františku Kopeckém.

Slib vykonal 60, 19. XII. 1951; 7.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. hosp. plán.

Zpravodajem:

úst.-práv. a hosp. plán. zpr. t. 736

(zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství).

80, 22. XII. 1953; 28.

hosp. plán. zpr. t. 780

(vlád. nař. č. 41 Sb. ze dne 3. VIII. 1954 o občanské kontrole provozoven).

85, 27. X. 1954; 41.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 93.

 

FRANK Josef

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. a zásob.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 22. V. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Karel Peck.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 16.

 

FRIDRICH Antonín

L

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Nastoupil na místo resign. Jana Plesla.

Slib vykonal 29, 11. V. 1949; 5.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. bran. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 208.

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672.)

69, 12. XII. 1952; 25.

 

FRIŠ Eduard, JUDr.

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. ověř., úst. práv. a zahr.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 6

(Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia).

8, 30. VI. 1948; 3.

oprava tisk. chyb 6.

doslov 8.Přihlásit/registrovat se do ISP