EJEM Josef

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 40.

 

ERBAN Evžen

SD - KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Jmenován ministrem sociální péče 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 4.

 

ERTINGEROVÁ Ida

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; (zápis)

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., kult., rozp., úsp. kom. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 19.Přihlásit/registrovat se do ISP