DANIELIČ Peter

SSO

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. inkompat., kult. a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 9. II. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Dr Josef Kyselý.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 173

(Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku, zavedených v Československu a ve Francii, podepsaná v Paříži dne 6. VIII. 1948).

21, 22. XII. 1948; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry (t. 80).

10, 20. VII. 1948; 55.

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 57.

 

DANIŠ Imrich

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Nastoupil po resign. Štefanu Bašťovanském

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 122.

 

DAUBNER Vojtech

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kult., mandát. a úsp. kom. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 64

(zákon o Investiční bance).

10, 20. VII. 1948; 14.

hosp. a úst.-práv. zpr. t. 516

(zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby).

49, 25. X. 1950; 35.

kult. výb. zpr. t. 672

(zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu).

69, 12. XII. 1952; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 58.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 56).

53, 20. III. 1951; 83.

o zákonu o branné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 166.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 176.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 43.

o zákonu o Československé akademii věd (t. 654).

66, 29. X. 1952; 34.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 67.

 

DÁVID Pavol

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, úsp. kom. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 144.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády. V. Širokého ze dne 17. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 31.

 

DAVID Václav

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VIII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 21.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Prohlášení:

za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1951 jménem všech poslanců NS vyslovuje solidaritu dělnické třídě ke stávce v Barceloně ve Španělsku

53, 20. III. 1951; 56.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 30.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 251.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 48.

 

DAXNER Ján

SSO

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), kult. a soc. pol.

Zbaven posl. mandátu podle § 66 jedn. řádu.

66, 29. X. 1952; 58.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 283

(vlád. nar. zo dňa 8. III. 1949, č. 73 Sb., o sociálnom poistení příslušníkov vojenských oddielov, pridelených k baníckym alebo iným prácam).

29, 11. V. 1949; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948, 20.

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 24.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 19.

 

DLOUHÝ Jaromír, MUDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Bedřichu Kleinovi.

Slib vykonal 54, 21. III. 1951; 174.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem financí 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra financí 5. IV. 1949 a jmenován ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího.

29, 11. V. 1949; 5.

Zproštěn úřadu ministra-předsedy Stát. úřadu plánovacího 21. XII. 1951 a téhož dne jmenován náměstkem předsedy vlády.

62, 24. III. 1952; 2.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

DOLANSKÝ Julius, PhDr.

SD-KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 68

(zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních).

10, 20. VII. 1948; 45.

kult. výb. zpr. t. 250 (za Dr Valoucha).

(zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací).

28, 24. III. 1949; 4.

doslov 21.

kult. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

34, 14. VII. 1949; 3.

kult. a úst.-práv. výb. zpr. t. 453

(zákon o vysokých školách).

45, 18. V. 1950; 3.

úst.-práv. a kult. výb. zpr. t. 738

(zákon o právu autorském)

(autorský zákon).

80, 22. XII. 1953; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XII. 1951; 125.

 

DOLEJŠEK Stanislav

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a kult.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 18. IV. 1950.

46, 11. VII. 1950; 3.

Jeho nástupce Adolf Žinčík.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska).

25, 22. II. 1949; 33.

bran. výb. zpr. t. 251

(branný zákon).

27, 23. III. 1949; 4.

oprava tisk. chyby 31.

 

DOSTÁL František

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Josefu Orlovi.

Slib vykonal 73, 16. IV. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. rozp.

 

DOUBEK Bohumil

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., úsp. kom. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. VI. 1952;

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Jan Pestr.

 

DRDA Jan

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Zpravodajem:

kult. a úst.-práv. výb. zpr. t. 548

(zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů).

50, 20. XII. 1950; 21.

kult. výb. zpr. t. 737

(vlád. nař. č. 60/1953 Sb.).

80, 22. XII. 1953; 46.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 18.

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 11.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 149.

o státním rozpočtu pro rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 98.

 

DROBÁŇ Michal

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, soc. pol. a zahr.

 

DUBČEK Alexander

KSS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Nastoupil po resign. Lad. Novomeském.

Slib vykonal 58, 31. X. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. mandát. a soc. pol.

 

ĎURIŠ Július

KSS

XXVIII. vol. kraj - Košice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem zemědělství 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 10. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Jmenován ministrem lesů a dřevařského průmyslu 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Zproštěn úřadu ministra lesů a dřevařského průmyslu a pověřen řízením ministerstva financí dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 67.

 

DURNÁ-HERCKOVÁ Jolana

KSČ

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp. plán., inic., inkompat. (II. náhr.), kontr. 5LP, mandát. a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 181.

 

DVOŘÁK František

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., úsp. kom. (náhr.) a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 10. 2. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Adolf Pimpara.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 10.

 

DVOŘÁK Richard

KSČ

VI. vol. kraj - Karlovy Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., rozp. a úsp. kom. (náhr.).

Jmenován ministrem zahraničního obchodu 2. XII. 1952.

68, 11. XII. 1952; 6.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 655.

(zákon o námořní plavbě).

66, 29. X. 1952; 45.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 49.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 218.Přihlásit/registrovat se do ISP