CLEMENTIS Vladimír, JUDr.

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst. práv.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 28. I. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Alexander Pavlovič.

 

ČÁP František

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., kult., řem. a obch. a úst. práv.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

35, 14. X. 1949; 40.

Zpravodajem:

řem.-obch. výb. zpr. t. 171

(zákon o některých opatřeních v puncovnictví).

20, 21. XII. 1948; 67.

úst.-práv. a kult. výb. zpr. t. 368

(zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, odst. 2 Ústavy).

36, 17. XI. 1949; 29.

 

ČAPLOVIČ Vladimír

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 349

(Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a republikou Maďarskou, podpísaná v Prahe dňa 23. apríla 1949 a předbežne prevádzaná vládnou vyhláškou zo dňa 3. juna 1949, č. 197/49 Sb.).

35, 14. X. 1949; 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 14.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 16.

 

ČEPIČKA Alexej, JUDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem spravedlnosti 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

25. X. 1949 pověřen řízením Stát. úřadu pro věcí církevní

36, 17. XI. 1949; 3.

25. IV. 1950 zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a řízení Stát. úřadu pro věci církevní a jmenován téhož dne ministrem národní obrany.

44, 17. V. 1950; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády. 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

 

ČERNÝ Jan

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., soc. pol. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. XII. 1953;

80, 22. XII. 1953; 4.

Jeho nástupce Ladislav Češka.

 

ČERNÝ Josef

ČS

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. rozp. a řem. a obch.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Zpravodajem:

řem. obch. výb. zpr. t. 133

(Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Bruselu dne 3. VII. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 13. VIII. 1948, č. 228/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

hosp. a úst.-práv výb. zpr. t. 468

(zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě).

45, 18. V. 1950; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském (t. 143).

 

ČEŠKA Ladislav

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Nastoupil po resign. Janu Černém.

Slib vykonal 84, 26. V. 1954; 53.

Volba verifikována 85, 27. X. 1954; 5.

 

ČIHÁK Bohumil

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Nastoupil za resign. Bedřicha Šťastného.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

 

ČIHÁK Josef

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (néhr.), kult., řem. a obch. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. VI. 1952,

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce František Kutiš.

 

ČÍHALÍK Antonín

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Dr Stanislavu Palátovi.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. mandát. a rozp.

 

ČOLLÁK Pavol

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, kult. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 23. I. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Josef Rychvalský.

 

ČULEN Marek

KSS

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. mandát.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu a zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 15.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 11.Přihlásit/registrovat se do ISP