Čtvrtek 6. května 1948

Těsnopisecká zpráva

o 111. schůzi Ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 6. května 1948.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Noví poslanci

Poslanecký slib poslanců Kratochvíla, Papáčka a Skřivanové

Změna v klubu

Souhlas s další vazbou posl. Lesáka

Pořad.

1. Zpráva výboru kulturního a informačního a výborů právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1216) o národních umělcích (tisk 1226)

Řeč zpravodaje posl. dr. Vaška

Řeč zpravodaje posl. dr. Němce

Řeč zpravodaje posl. Vítka

Osnova zákona přijata

2. Společná zpráva výborů zemědělského, zásobovacího a osidlovacího, právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1209) o znárodnění některých šlechtitelských podniků (tisk 1225)

Sloučeno projednání odst. 2 a 3 pořadu

3. Společná zpráva výborů soc.-zdravotnického, právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1212) o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku (tisk 1222)

Řeč zpravodaje posl. Vacha k odst. 2

Řeč zpravodaje posl. Kubánka k odst. 2

Řeč zpravodaje posl. Janouše k odst. 2

Řeč zpravodajky posl. Synkové k odst. 3

Reč zpravodajcu posl. dr Haima k odst. 3

Řeč zpravodaje posl. Pareza k odst. 3

Řeč posl. dr Kácla

Řeč posl. dr Bláhy

Zpravodajové k odst. 2 posl. Vach, Kubánek a Janouš se vzdali doslovu

Zpravodajové k odst. 3 posl. Synková, dr Haim a Parez se vzdali doslovu

Ad 2. Hlasovanie o osnove zákona o znárodnení niektorých šžachtitežských podnikov (tlač 1225)

Osnova zákona prijatá

Ad 3. Hlasovanie o osnove zákona o znárodnení prírodných liečivých zdrojov a kúpežov a o začlenení a správe konfiškovaného kúpežného majetku (tlač 1222)

Osnova zákona prijatá

4. Zpráva výborů zemědělského, zásobovacího a osidlovacího právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1210), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (tisk 1224)

Řeč zpravodaje posl. Mikuláše

Řeč zpravodaje posl. Štěpána

Řeč zpravodaje posl. Pešáka

Osnova zákona přijata

5. Společná zpráva výborů soc.-zdravotnického právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1211) o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1223)

Řeč zpravodaje posl. Kapouna

Řeč zpravodaje posl. dr Langra

Řeč zpravodaje posl. Skaunice

Osnova zákona přijata

6. Zpráva výboru kulturního a informačního a výboru právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1204) o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (tisk 1215)

Řeč zpravodaje posl. Hladkého

Řeč zpravodaje posl. dr Němce

Osnova zákona přijata

7. Zpráva výboru právního k návrhu poslanců dr Bartušky, dr Beráka, Štětky, Kobylky, dr Jelínka, Valo, dr Štefánika (tisk na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém (tisk 1214)

Řeč zpravodaje posl. Hykla

Zpravodaj posl. Hykl navrhl tiskovou opravu a textovou změnu

Osnova zákona přijata

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. VIII v Písku za souhlas s trest. stíháním posl. inž. Synka (tisk 1228)

Řeč zpravodaje posl. V. Davida

Návrh imunitního výboru přijat

9. Zpráva výboru imunitního a žádosti kraj. soudu odd. X v Uherském Hradišti za souhlas s trest. stíháním posl. Hořínka a posl. dr Rozehnala (tisk 1229)

Řeč zpravodaje posl. Štětky

Návrh imunitního výboru přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti kr. soudu odd. XIII v Litoměřicích za souhlas k trest. stíhání posl. Bolena (tisk 1230)

Řeč zpravodaje posl. Štětky

Návrh imunitního výboru přijat

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trestního odd. VIII v Brně za souhlas s trest. stíháním posl. dr Chudoby (tisk 1231)

Řeč zpravodaje posl. dr Bláhy

Návrh imunitního výboru přijat

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trestního odd. XXIX v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. dr Krajiny (tisk 1232)

Řeč zpravodaje posl. dr Kokeše

Návrh imunitního výboru přijat

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trestního odd. XXIX v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Hory (tisk 1233)

Řeč zpravodaje posl. dr Kokeše

Návrh imunitního výboru přijat

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trestního odd. XXIX v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Čížka (tisk 1234)

Řeč zpravodaje posl. dr Kokeše

Návrh imunitního výboru přijat

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti mimořádného lidového soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. dr Krajiny (tisk 1235)

Řeč zpravodaje posl. dr Kokeše

Návrh imunitního výboru přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Stanovena příští schůze

Písemná sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru imunitnímu

Odvolané imunitní žádosti

Rozdané tiskySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP