Středa 10. prosince 1947

Těsnopisecká zpráva

o 84. schůzi ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve středu dne 10. prosince 1947.


Obsah:

Posmrtná vzpomínka předsedova na posl. Turkovou

Noví členové vlády představeni sněmovně

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Pořad.

1. volba místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění a jeho slib

2. Doplňovací volba dvou členů Stálého výboru Národního shromáždění

3. Doplňovací volba člena a náhradníka parlamentní kontrolní a úsporné komise

4. Ústní odpovědi členů vlády na dotazy podle § 65 jedn. ř.

Dotaz posl. Kleinerové (přednesla posl. Šmejcová)

Odpověď ministra vnitřního obchodu dr Čepičky

Dotaz posl. Caňkáře

Odpověď ministra financí dr Dolanského

Dotaz posl. Šulíka

Odpověď ministra financí dr Dolanského

Dotaz posl. Šulíka

Odpověď ministra financí dr Dolanského

Dotaz posl. Sedláka

Odpověď ministra zahraničního obchodu dr Ripky (přednesl ministr spravedlnosti dr Drtina)

Dotaz posl. Jeleňa

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. Juhu

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. dr Kokeše

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. dr Kokeše

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. Machačové-Dostálové

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. Vítka

Odpověď ministra spravedlnosti dr Drtiny

Dotaz posl. Vidu

Odpoveď min. dopravy dr Pietora (predniesol štát. tajomník Lichner)

Dotaz posl. Horvátha

Odpoveď min. dopravy dr Pietora (predniesol štát. tajomník Lichner)

Odpověď ministryně průmyslu inž. Jankovcové

Dotaz posl. Gottiera

Odpověď ministra výživy Majera

Dotaz posl. Rožnaye

Odpověď ministra techniky inž. Kopeckého

Stanovena příští schůze

Písemná sdělení předsednictva:

Poštou rozeslané tisky

Přikázáno výborům

Změna ve výboru

Poštou rozeslané tisky

Přikázáno výborům

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Přikázáno výborům

Přikázáno výboru iniciativnímu

Podané dotazy

Došlé odpovědi

Odpověď na interpelaci

Odvolané imunitní žádosti

Přikázáno výboru imunitnímu

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP