Středa 11. června 1947

Pořad

57. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na středu dne 11. června 1947 na 13. hod.

1. Pokračování v rozpravě o prohlášení ministra spravedlnosti dr. Drtiny o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví, učiněném v 55. schůzi dne 29. května 1947.

2. Společná zpráva výborů živn.-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 475), kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských (tisk 620).

3. Zpráva výborů právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 511) o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem (tisk 628).

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 477), kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé (tisk 636).

5. Zpráva výborů branného a právního o vládním návrhu zákona
(tisk 505) o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze (tisk 637).

6. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 554) o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946 (tisk 638).
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP