Středa 11. června 1947

Těsnopisecká zpráva

o 57. schůzi ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve středu dne 11. června 1947.

Obsah:

Oznámenie predsedníctva:

Dovolená

Poriadok.

1. Rozprava o prehlásení ministra spravodlivosti dr. Drtinu o činnosti a výsledkoch retribučného súdnictva, učinenom v 55. schôdzi dňa 29. mája 1947- pokračovanie

Řeč posl. Hory

Řeč posl. Štekla

Řeč posl. dr. Bláhy

Řeč posl. Paška

Řeč posl. dr. Jana Stránského

Reč posl. dr. Kočvaru

Věcná poznámka posl. dr. Rozehnala

Věcná poznámka posl. dr. Jelínka

Věcná poznámka posl. Koštejna

Věcná poznámka posl. Šlinga

Věcná poznámka posl. dr. Steinera

Věcná poznámka posl. Slívy

Věcná poznámka posl. dr. Kokeše

Řeč ministra spravedlnosti dr. Drtiny

Posl. Torn a Sedlák se vzdali slova

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

2. Společná zpráva výborů živn.-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 475), kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských (tisk 620)

Řeč zpravodaje posl. Děda (za posl. Křepelu)

Řeč zpravodaje posl. dr. Neumana

Řeč posl. Krajčíra

Zpravodajové posl. Děd a dr. Neuman se vzdali doslovu

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 2. Druhé čítanie osnovy zákona, ktorým sa zrušujú poplatky z obchodných a živnostenských kníh a z kníh notárskych (tlač 620)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

3. Zpráva výborov právneho a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tlač 511) o plnení záväzkov znejúcich na ríšske marky na Slovensku a v pomere medzi zemami Českou a Moravskosliezskou a Slovenskom (tlač 628)

Reč zpravodaje posl. dr. Bartušky

Reč zpravodajcu posl. dr. Bugára

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 3. Druhé čítanie osnovy zákona o plnení záväzkov znejúcich na ríšske marky na Slovensku a v pomere medzi zemami Českou a Moravskosliezskou a Slovenskom (tlač 628)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

Prijatá rezolúcia

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tlač 477), ktorým sa zrušuje Zvláštny fond pre zmiernenie strát vzniklých z povojnových pomerov a ktorým sa upravujú niektoré právne pomery Všeobecného fondu peňažných ústavov v republike Československej (tlač 636)

Řeč zpravodaje posl. Fuska

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 4. Druhé čítanie osnovy zákona, ktorým sa zrušuje Zvláštny fond pre zmiernenie strát vzniklých z povojnových pomerov a ktorým sa upravujú niektoré právne pomery Všeobecného fondu peňažných ústavov v republike Československej (tlač 636)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

5. Zpráva výborov branného a právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 505) o úprave niektorých právnych pomerov dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov aspirantov v zálohe (tlač 637)

Řeč zpravodaje posl. Hložka

Řeč zpravodaje posl. V. Davida

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 5. Druhé čítanie osnovy zákona o upravenie ktorých právnych pomerov dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov aspirantov v zálohe (tlač 637)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

Prijaté rezolúcie

6. Zpráva výboru soc.-poIitického o vládnom návrhu zákona (tlač 554) o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálneho poistenia pre rok 1946 (tlač 638)

Řeč zpravodaje posl. Hory

Osnova zákona prijatá v prvom čítaní

Ad 6. Druhé čítanie osnovy zákona o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálneho poistenia pre rok 1946 (tlač 638)

Osnova zákona prijatá v druhom čítaní

Oznámenie predsedníctva:

Dovolené

Stanovená budúca schôdza

Písemná sdělení předsednictva:

Rozdané tisky

Přikázáno výborům

Přikázáno výboru iniciativnímuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP