Úterý 10. června 1947

Těsnopisecká zpráva

o 56. schůzi ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v úterý dne 10. června 1947.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Vzdání se mandátu

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Stopky

Změna v klubu

Předsedova odpověď na dotaz posl. dr Hodži podle § 70 jedn. řádu

Pořad.

1. Zpráva předsednictva ÚNS o zájezdu čs. parlamentní delegace do Velké Britannie

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a právního o vládním návrhu zákona (tisk 474), kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou (tisk 604)

Řeč zpravodaje posl. Vlacha

Řeč zpravodaje posl. Štěpána

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou (tisk 604)

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Poláka. (Přestupek podle §§ 1-3 zák. č. 108/1933 Sb.) - (tisk 609)

Řeč zpravodaje posl. Štěpána

Návrh imunitního výboru přijat

4. Rozprava o prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví, učiněném v 55. schůzi dne 29. května 1947

Řeč posl. Langra

Řeč posl. dr Rozehnala

Řeč posl. dr Gregora

Řeč posl. dr Jelínka

Reč posl. Bacílka

Řeč posl. dr Bunži

Řeč posl. dr Hobzy

Řeč posl. dr Kokeše

Řeč posl. V. Beneše

Řeč posl. Uhlířové

Řeč posl. dr Steinera

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Stanovena příští schůze

Písemná sdělení předsednictva:

Poštou rozeslané tisky

Přikázáno výborům

Výboru iniciativnímu přikázáno

Změny ve výborech

Přikázáno výboru imunitnímu

Rozdané tisky
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP