Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 1946.

216.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne...................................1946

o letním čase.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Důvodová zpráva.

Důvody hospodářské, dopravní, zdravotní a sociální, jakož i pocit mezinárodní solidarity mluví pro to, aby letní čas byl zaváděn i v Československé republice pro část jara, pro letní měsíce a pro počátek podzimu, pokud se nedojde k jiným zkušenostem a pokud tato instituce bude v užívání i v jiných evropských státech.

Na poradě konané v měsíci říjnu 1945 v Bruselu ve věci aktivování evropských železničních spojů bylo usneseno, že změna času bude zřizována zásadně ve všech zúčastněných zemích ve stejnou dobu. Ježto rozsah tohoto opatření bude ovlivňován ohledy na úpravu mezinárodní, po případě měnící se skutečnostmi hospodářského života, má býti podle osnovy zmocněna vláda, aby zaváděla počítání letního času a určovala jeho počátek a konec vládními nařízeními.

Praha, dne 22. února 1946.

Předseda vlády:

Zd. Fierlinger v. r.

Ministra vnitra:

Václav Nosek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP