Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 1945.

18.

Interpelace

poslanců Jarmily Uhlířově, F. Zeminové, Jaromíry Žáčkové-Batkové, dr Uhlíře, B. Urbánka a F. Křepely

ministru školství a ministru vnitra

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku.

I.

V okrese českotěšínském projevila známky obnovené činnosti "Macierz Szkolna". Jako činovníci ústředního výboru tohoto spolku vystupují:

Walek Jiří, řed. polské měšť. školy v Č. Těšíně,

Ofiok Jan, býv. úředník Spořitelního a zál. spolku (Towarzystwa oszczędności i zaliczek) v Č. Těšíně.

Jmenovaní se pokusili předložiti našim úřadům podání jen v jazyce polském. Vnější označení spolkové kanceláře v Č. Těšíně je jen v jazyce polském (Biuro Macierzy Szkolnej v Czechoslowacji).

Spolek se snaží opět převzíti do vlastnictví své bývalé jmění, které bylo v době války zabaveno okupačními úřady. K převzetí nemovitostí v jednotlivých obcích okresu jmenoval spolek správce jen o své vůli a bez přezkoušení jejich státní a národní spolehlivosti. Požaduje poplatky za používání bývalých spolkových nemovitostí.

V obci Košařiskách došlo k založení místního odboru a zorganisování polské mládeže v jeho rámci proti intencím Svazu č. mládeže a jasným prohlášením členů vlády o organisování mládeže v ČSR.

Místní odbor "Macierze Szkolne" v Písku u Jablunkova požádal o povolení divadelní hry, při čemž použil razítka jen s polským textem a neoprávněně změněným názvem místa (Písek = Piasek nad Olzą.), kteréžto pojmenování obce bylo zavedeno v době polské okupace.

II.

Činnost spolku "Macierz Szkolna" byla do roku 1938 vyloženě irredentistická a vysloveně nepřátelská Čsl. republice. Plný důkaz o tom podává kniha "Zaolzie jest nasze", jež byla vydána v době polské okupace.

Pokus pokračovat v téže činnosti učinil v Č. Těšíně evangelický pastor Josef Berger. Tento pokus jasně ukazuje, že činnost spolku "Macierz Szkolna" byla by stejně nepřátelská našemu státu dnes, tak jako v roce 1938.

Poukazujíce na tyto skutečnosti, táží se podepsaní:

1. Jsou pánům, ministru školství a ministru vnitra, známy tyto pokusy o novou polonisaci našeho Těšínska irredentistickou "Macierzou Szkolnou"?

2. Jsou páni ministři ochotni zakázati ihned irredentistickou činnost tohoto spolku?

3. Nařídí pan ministr vnitra, aby byl zajištěn majetek této irredentistické organisace na úhradu přetěžkých ztrát, utrpěných na majetku čsl. občanů i státu v době polské okupace?

4. Je pan ministr vnitra ochoten volati k zodpovědnosti ty členy spolku "Macierz Szkolna", pokud vykonávali činnost spolku nedovolenou?

V Praze dne 22. listopadu 1945.

Uhlířová, Zeminová, Žáčková-Batková, dr Uhlíř, Urbánek, Křepela,

dr Krajina, Peroutka, Klátil, Tichota, Jedlička, Vandrovec, Čížek, Bartoš, Caňkář, dr Šíp, Wünsch, dr Hobza, Langr, dr inž. Kameníček, dr Pátková.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP