UHLÍŘ František, PhDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., kult. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o obecních archivech,

t. 330. 49, 7. V. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 22.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 22.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946; odmítá jménem klubu posl. čsl. strany nár. soc. nevěcný projev zástupce strany komunistické k prohlášení posl. Dr. Krajiny z 12. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 24.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

o poměrech na Těšínsku,

t. 98. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 385. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

 

UHLÍŘOVÁ Jarmila

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. kult. a osidl.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 206. 34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 365

(zákon o přiznávání hospodář. a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti).

47, 11. IV. 1946; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci, (t. 116).

25, 24. I. 1946; 18.

o zákonu o drahotním přídavku poživatelů stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě někt. jejich právních poměrů (t. 169).

31, 19. II. 1946; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 61.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460., rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přizvání zástupců universit a akademie věd ke spolupráci na reformě školského zákona,

t. 379. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci protiprávního postupu MNV v Třešti a vyvolaných výtržností (D 31).

53, 16. V. 1946; 44.

 

ULRICH Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., úst.-práv. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Naléhavá interpelace:

ve věci postátnění drobných lesů selských, přídělů lesů územním svazkům samosprávy, případně družstvům.

t. 233. 36, 5. III. 1946; 3.

odpov. t. 288. 40, 26. III. 1946; 5.

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

ve věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci reemigrace zahraničních Čechů a Slováků do vlasti,

t. 131. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 401. 19, 7. V. 1946; 14.

o pomoci povodní poškozeným zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery, Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

 

URBÁNEK Bohumil

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 128

(zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy).

28, 12. II. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945: 10.

o zákonu o stavební obnově (t. 363), a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 37.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

o poměrech na Těšínsku,

t. 98. 21, 15. I. 1946; 4.

 

URSÍNY Ján

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Jmenován opětně náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.

Projev:

za demokratickou stranu Slovenska k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 7.

 

UŠIAK Ján

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zdrav.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP