NEJEDLÝ Zdeněk, PhDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem školství a osvěty 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem školství a osvěty 6. XI. 1945.

 

 

NEPOMUCKÝ Josef

(JSČZ) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 2.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášen min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946: mluví též o Dr. Feierabendovi.

43, 28. III. 1946; 39.

Interpelace:

ve věci konfiskace zemědělského majetku rodiny býv. barona ing. Ervína Nádherného,

t. 433. 52, 15. V. 1946; 4.

 

NERMUŤ Jindřich

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a zásob.

Návrhy iniciativní:

o okamžitou pomoc povodní postiženému obyvatelstvu severovýchodních Čech, t. 175.

31, 19. II. 1946; 3.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 45.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 13.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

NEUMAN Alois, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o obecních archivech, t. 330.

49, 7. V. 1946; 13.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanským zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 52

(vlád. návrh na ratifikaci Dohod o Mezinárodním měnovém fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vypracovaných v červenci r. 1944 v měnovou a finanční konferencí Spojených národů v Bretton Woods).

16, 18. XII. 1945; 5.

rozp. výb. zpr. t. 133

(návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 20.

rozp. výb. zpr. t. 190

(zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění).

35, 28. II. 1946; 29.

rozp. výb. zpr. t. 446

(návrh Dohody o Evropské uhelné organisaci).

53, 16. V. 1946; 35.

Řeč v rozpravě:

za rozpravy o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády učinil jménem čs. osvobozených vězňů prohlášení, v němž odsuzuje plukovníka H. A. Schmidta, profesora mezinárodního práva na londýnské universitě pro schvalování strašlivých zločinů, spáchaných na vězních všech evropských národů v koncentračních táborech,

9, 21. XI. 1945; 3.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci organisace sociální péče o mládež

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci reemigrace zahraničních Čechů a Slováků do vlasti,

t. 131. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 401. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

ve věci vybudování vodních přehrad na Jindřichohradecku pro usnadnění elektrisace venkova,

t. 245. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 395. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci pořádkové služby SNB,

t. 246. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci příspěvku na odklizovací práce na stavebních objektech poškozených válkou v Čes. Budějovicích,

t. 326. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci zřízení veřejné nemocnice v Třeboni a veřejné nemocnice ve Vimperku,

t. 327. 45, 9. IV. 1946; 5.

o rozšíření dolování některých nerostů v jižních Čechách,

t. 369. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského vodárenství,

t. 371. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského plynárenství,

t. 372. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci naléhavé stavby železničních podjezdů v Čes. Budějovicích,

t. 374. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci častějšího zpřístupnění českých korunovačních klenotů veřejnosti (D 21).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci naléhavé koordinace státního plánování (D 24).

47, 11. IV. 1946; 4.

ve věci obnovní návratkové slevy pro dopravu průmyslového uhlí do jižních Čech (D 26).

49, 7. V. 1946; 14.

ve věci vyplácení zadržených pensí persekvovaným pensistům (D 27).

51, 8. V. 1946; 14.

 

NOSEK F. Pravoslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a prům.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona pro udělení živnosti zubotechnické, t. 119.

23, 22. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 11.

Interpelace:

ve věci splavnění řeky Labe,

t. 368. 49, 7. V. 1946; 13.

 

NOSEK Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem vnitra 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem vnitra 6. XI. 1945.

 

NOVÁK Josef, PhDr.

(ÚRO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 237. 36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé,

t. 242. 39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 8.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 17.

za čs. stranu lidovou k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 5.

 

NOVÁK Stanislav

(JSČZ) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství,

t. 316. 45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 13.

Naléhavá interpelace:

ve věci postátnění drobných lesů selských, přídělu lesů územním svazkům samosprávy, případně družstvům,

t. 233. 36, 5. III. 1946; 3.

odpov. t. 288. 40, 26. III. 1946; 5.

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci zabezpečení lesních zaměstnanců na lesních majetcích podléhajících konfiskaci (D 33).

53, 16. V. 1946; 44.

ve věci propachtování honiteb ve státních lesích (D 34).

53, 16. V. 1946; 44.

 

NOVOMESKÝ Ladislav

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., kult. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 32.

 

NOVOTNÝ František

(JSČZ) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

NOVOTNÝ Jan

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a tech.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okr. královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Dotazy:

ve věci renominace pragmatikálních zaměstnanců veřejné správy technické (D 38).

53, 16. V. 1946; 44.Přihlásit/registrovat se do ISP