JANÁČEK Alois, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a úst.-práv.

Zpravodajem:

techn.-dopr. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 18,

oprava tisk. chyb 43.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

30, 14. II. 1946; 4.

Interpelace:

ve věci Zemské léčebny pro duševně a nervově choré v Jihlavě,

t. 19. 13, 11. XII. 1945; 2.

odpov. t. 265. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci zaopatření osob zasazených nacisty v pracovním poměru mimo území republiky, případně pozůstalých po takových osobách (č. 5).

21, 15. I. 1946; 3.

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci veřejného násilí spáchaného na členech MNV v Třešti na Moravě ve schůzi ze dne 8. V. 1946 (D 35).

53, 16. V. 1946; 44.

 

JANOUŠ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 366

(návrh Štětky, Dr. Brežného, Fuska, Strechaje, Firta, Lindauera na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi).

48, 12. IV. 1946; 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 30.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 20.

Interpelace:

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465. rozesl. 28. VI. 1946.

 

JEDLIČKA František

(ÚRD) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a verifik.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 26.

Interpelace:

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.

 

JELEŇ Oskár

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., kult., rozp., techn.-doprav. a úst.-práv.

Řeč rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 6.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov poľskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Poľsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud. ve Spišské Sobotě (přestupek podle § 1 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n.).

7, 14. XI. 1945; 2.

zpr. t. 94; zprav. L. Benada (za Dr. I. Horvátha),

nevydán.

22, 16. I. 1946; 22.

 

JEŠ Štěpán, Ing. Dr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 33

(zákon o přídavcích k důchodům z veřejno-právního sociálního pojištění).

14, 12. XII. 1925; 14.

rozp. výb. zpr. t. 31

(zákon o jednorázových prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálného poistenia).

14, 12. XII. 1945; 18.

rozp. výb. zpr. t. 157

(zákon o dani z obratu).

32, 20. II. 1946; 11,

doslov 33, 21. II. 1946; 22.

rozp. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přídělu stavebních hmot (t. 367).

50, 7. V. 1946; 5.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 32).

52, 15. V. 1946; 22.

Interpelace:

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci jmenování vedoucího úředníka Ústřední správy bank,

t. 276. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci jihočeského vodárenství,

t. 371. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského plynárenství,

t. 372. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

 

JILEMNICKÝ Peter

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a kult.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 13.

 

JIRÁSEK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zdrav.

 

JODAS Jaromír

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 79.

 

JOHN Oldřich, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání).

37, 6. III. 1946; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 342 (za onemocnělého Dr. Pešku)

(zákon o volbě do ústavodárného Národního shromáždění).

46, 10. IV. 1946; 6,

vyjádření k pozměňov. návrhu,

47, 11. IV. 1946; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 419

(zákon o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků).

51, 8. V. 1946; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci zaopatření pozůstalých po obětech nacismu,

t. 20. 13, 11. XII. 1945; 2,

odpov. t. 266. 40, 26. III. 1946; 4.

 

JOSKO Matej, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

 

JUNGMAN František

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., soc.-pol. a úst.-práv.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 30

(zákon o zvýšení státních starobních podpor).

14, 12. XII. 1945; 11.

 

JUNGWIRTHOVÁ Anna

SD

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. kult., rozp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 71.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci finanční výpomoci demobilisovaným příslušníkům čs. armády v zahraničí (č. 15).

39, 8. III. 1946; 57.

 

JURA Josef

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., rozp., soc.-pol., techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 255.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 16.

o zákonu o drahotním přídavku poživatelů stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů (t. 169).

31, 19. II. 1946; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 6.

Interpelace:

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP