GERLICHOVÁ-PETRUSKOVÁ Jarmila

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inform. a úst.-práv.

 

GÖRNER Vladimír

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Vol a verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., rozp. a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv výb. zpr. t. 97.

(zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý).

21, 15. I. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 22.

 

GONDA Ján, Ing.

(KULT) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., prům. a techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 23.

 

GOTTIER Albert Robert

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

 

GOTTVALD Antonín

SD

Slib vykonal 4, 8. XI. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., zásob. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 52.

Interpelace:

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.

 

GOTTWALD Klement

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována. 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Jmenován opětně náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.Přihlásit/registrovat se do ISP