FALŤAN Michal, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 18.

 

FERJAK Ján

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy, t. 380.

49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458. rozesl. 28. VI. 1946.

 

FERJENČÍK Mikuláš, MVDr.

mk

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 18.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany 4. IV. 1945.

Jmenován opětně státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany 6. XI. 1945.

 

FIERLINGER Zdeněk

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 17.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován předsedou vlády 4. IV. 1945.

Jmenován opětně předsedou vlády 6. XI. 1945.

Projev:

za stranu soc. dem. k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 4.

 

FILO Kornel, Ing.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-oprav.

Věcná poznámka:

při projednávání zákona o devisovém hospodářství (t. 335), v níž odmítá ničím nepodložené útoky některých komunistických poslanců Slovenska na demokratickou stranu.

47, 11. IV. 1946; 13.

 

FIRT Julius

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15 I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., prům., rozp. a zahr.

Úředně povolena změna jména na Firt (dříve Fürth).

20, 10. I. 1946; 2.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 15

(o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku).

10, 22. XI. 1945; 6.

rozp. výb. zpr. t. 76

(zákon o zatímním vedení stát. hospodářství Čs. republiky v r. 1946).

18, 20. XII. 1945; 5.

rozp. výb. zpr. t. 301

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1946).

40, 26. III. 1946; 5,

krátký doslov k povšechné rozpravě 48,

doslov 44, 29. III. 1946; 66,

vyjádření o resolucích 70.

rozp. výb. zpr. t. 441

(zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů).

53, 16. V. 1946; 14.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci jmenování vedoucího úředníka Ústřední správy bank,

t. 276. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci jmenování vedoucího úředníka u Ústřední správy bank (D 28).

53, 16. V. 1946; 44.

 

FRÁNEK Antonín

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 169

(zákon o drahot. přídavku poživatelů stát. odpočivných [zaopatřovacích] platů a o úpravě některých jejich právních poměrů).

31, 19. II. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 12.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; mluví též o brněnských událostech z 6. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

 

FRAŠTACKÝ Rudolf

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu; mluví též o článcích někt. časopisů, týkajících se československé otázky.

26, 30. I. 1946; 3.

 

FRIŠ Eduard, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., úst.-práv. a zahr.

 

FUSEK Eduard

(ÚSO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 428

(zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné).

53, 16. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 29.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 20.

Interpelace:

ve věci naléhavé úpravy některých otázek učňovských,

t. 252. 40, 26. III. 1946; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP