CHARVÁT Cyril

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 76.

Interpelace:

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

 

CHOMUTOVSKÝ Jan

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav., vnitř. bezp. a živn.

Zpravodajem:

techn.-doprav. zpr. t. 184.

(zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami).

36, 5. III. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" (t. 192).

36, 5. III. 1946; 34.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 26.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská. cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.

 

CHUDÝ Martin

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a obch.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 5.

 

CHYTIL Václav, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., prům. a rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 30

(zákon o zvýšení státních starobních podpor).

14, 12. XII. 1945; 13.

rozp. výb. zpr. t. 168

(zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů).

31, 19. II. 1946; 15.

rozp. výb. zpr. t. 432

(zákon o daňové a důchodkové [poplatkové] amnestii).

52, 15. V. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 16.

Interpelace:

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.Přihlásit/registrovat se do ISP