CAŇKÁŘ Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 23.

Interpelace:

v věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

o příčinách immobility býv. německých peněžních ústavů v pohraničí,

t. 108. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 338. 46, 10. IV. 1946; 43.

o pomoci povodní poškozeným zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci propuštění lékařů, býv. vojenských stipendistů, ze závazku služby,

t. 229. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.

 

CÍGLER Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 11. VII. 1934, č. 154 Sb. z. a n. o pracovním poměru soukromých úředníků, obchod. pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukr. zaměstnancích), t. 39.

15, 13. XII. 1945; 29.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 443

(zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

53, 16. V. 1946; 31.

prům. výb. zpr. t. 446

(návrh Dohody o Evropské uhelné organisaci).

53, 16. V. 1946; 35.

Interpelace:

ve věci zásobovací situace v textilním zboží,

t. 9. 7, 14. XI. 1945; 48.

odpov. t. 152. 28, 12. II. 1946; 3.

ve věci vadné organisace distribuce textiliemi a uvolnění těchto výrobků,

t. 42. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 244. 40, 26. III. 1946; 4.

 

CIPRO Václav

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 32

(zákon o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci).

14, 12. XII. 1945; 21.

soc.-pol. výb. zpr. t. 447

(inic. návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Dvorína, Weisse a druhů na vydání zákona o jednotné odborové organisaci).

53, 16. V. 1946; 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 33.

 

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu zahraničních věcí 4. IV. 1945.

Jmenován opětně státním tajemníkem v ministerstvu zahraničních věcí 6. XI. 1945.

 

CVINČEK Andrej,

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18; 19.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

 

ČÁP František

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. verifik., vnitř. bezp. a úst.-práv.

 

ČECH Ján, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osídl., rozp. a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 364

(úst. zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

47, 11. IV. 1946; 18.

úst.-práv. výb. zpr. t. 365

(zákon o přiznání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti).

47, 11. IV. 1946; 18.

 

ČERNO Jan

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a úst.-práv.

 

ČERVENKA Vladimír

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., inkompat. (náhr.), prům. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 446.

(návrh Dohody o Evropské uhelné organisaci).

53, 16. V. 1946; 34.

 

ČIHÁK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv. a živn.

Interpelace:

ve věci konfiskace zemědělského majetku rodiny býv. barona ing. Ervína Nádherného,

t. 433. 52, 15. V. 1946; 4.

 

ČIVRNÝ Lumír

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., kult. a rozp.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 192

(zákon o zřízení"Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze").

36, 5. III. 1946; 33.

Interpelace:

o zabezpečení sbírek Národního musea v Praze,

t. 257. 40, 26. III. 1946; 4.

 

ČÍŽEK Alois

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

ČULEN Marek

(JSSR) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osídl., úst.-práv. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 46.Přihlásit/registrovat se do ISP