BABEJ Peter

U.

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zeměd.

 

BACÍLEK Karol

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 4.

 

BALÁŽ Jozef

(JSSR) mk

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zeměd.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov poľskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Poľsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

 

BARTOŠ Antonín

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155).

30, 14. II. 1946; 41

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o berní správě v Praze II.

41, 27. III. 1946; 42.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 40.

o zákonu, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů (t. 427).

53, 16. V. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

 

BAŠŤOVANSKÝ Štefan

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a zahr.

Projev:

za komunistickou stranu Slovenska k prvnímu výročí povstání čsl. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 31. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 16.

 

BEHARKA Ján, JUDr.

DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), obch. a úst.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany a stal se členem klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 97

(zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý).

21, 15. I. 1946; 5.

 

BELLUŠ Samuel, JUDr.

D

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a vnitř. bezp.

 

BENADA Ľudovít

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im. a vnitř. bezp.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 94 (im. O. Jeleňa)

22, 16. I. 1946; 21.

 

BENDA Štěpán, Ing. Dr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 25

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud. v Litoměřicích (urážka na cti).

36, 5. III. 1946; 4.

 

BENDÍK Ján

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 5.

 

BERNARD Vilém, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., úst.-práv. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 52

(vlád. návrh na ratifikaci Dohod o Mezinár. měnovém fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vypracovaných v červenci r. 1944 měnovou a finanční konferencí Spojených národů v Bretton Woods).

16, 18. XII. 1945; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 363.

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 10.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 27.

 

BĚLEHRÁDEK Jan, MUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 187

(zákon o obnovení university v Olomouci).

33, 21. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 53.

 

BĚLÍKOVÁ Adéla

SD

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. 1. 1946; 3.

Byla členkou výb. kult., inkompat. (náhr.), obch., rozp. a soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zavádějí pracovní průkazy (t. 128).

28, 12. II. 1946; 34.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 35.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 15.

 

BLAHA Ladislav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Interpelace:

o repatriaci přestěhovalců z obvodu vojenské střelnice a vojenského výcvikového tábora u Vyškova na Moravě,

t. 163. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 418. 52, 15. V. 1946; 4.

 

BLAHO Pavol, Ing.

DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany a stal se členem klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 134.

(Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945).

29, 13. II. 1946; 26.

Řeč v rozpravě:

za rozpravy

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269) oznamuje, že se na Slovensku ustavila čtvrtá strana pod jménem Strana slobody.

45, 9. IV. 1946; 16.

 

BREŽNÝ Vladimír, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., rozp. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431), a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 15.

 

BRUKNER Jan

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 47.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

 

BŘICHÁČEK Jaroslav

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv., zásob. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci uvolnění ukořistěného případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

 

BUNŽA Bohumír, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých otázek platů duchovenstva, t. 241.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. V. 1946; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 75

(zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským).

21, 15. I. 1946; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 113

(zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským).

23, 22. I. 1946; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 270

(zákon o zrušení a změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody).

45, 9. IV. 1946; 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 422

(zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody).

53, 16. V. 1946; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, t. 115.

25, 24. I. 1946; 9.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 10.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 6.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 9.

Interpelace:

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946.

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci zákroku orgánů SNB v Uh. Brodě dne 8. V. 1946 (D 36).

53, 16. V. 1946; 44.

 

BUREŠ Rudolf, MUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv. a zdrav.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301),

skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 15.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2.

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946; 4.

o zřízení státního velkoobchodu s léčivy,

t. 161. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 434. 52, 15. V. 1946; 4.

o postátnění ústavů léčebných a ošetřovacích,

t. 162. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 435. 52, 15. V. 1946; 4.

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465. rozesl. 28. VI. 1946.

 

BURIAN Gustav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Návrhy pozměňovací:

k t. 342. 47, 1. IV. 1946; 6.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 78

(zákon o hromadném poručenství).

19, 9. I. 1946; 3,

oprava tisk. chyb 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 448

(zákon o uplatnění nároků z neplatnosti majetkových převodů a majetkově-právních jednání z doby nesvobody).

úst.-práv. výb. zpr. t. 449

(zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství).

53, 16. V. 1946; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku, t. 66.

17, 19. XII. 1945; 4.

mluví též o reaktivování stát. zaměst., o liknavém vyřizování žádostí o vdovské pense po úřednících popravených za okupace.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 41.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 13.

Interpelace:

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

o rozšíření dolování některých nerostů v jižních Čechách,

t. 369. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.Přihlásit/registrovat se do ISP