"S" resp. Sa - Ši, "S" resp. Šv - Šv

ŠKRLANTOVÁ Barbora

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 22, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. č. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění);

15, 13. XII. 1945; 22.

(mluví též o žádosti sněmovně za své vydání k potrestání, o Nár. výb. v Kladně, který byl žalován a odsouzen, o dodávkách uhlí, o demonstr. studentech, že nemají učebnice).

o zákonu, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, (t. 115).

25, 24. I. 1946; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

13, 11. XII. 1945; 3.

Žádost odvolána.

33, 21. II. 1946; 5.

 

ŠLING Otto

KSČ

Slib vykonal 4, 8. XI. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy,

t. 194. 34, 27. II. 1946; 3.

na znárodnění Moravského Krasu,

t. 217. 37, 6. III. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); mluví též o student. demonstracích v Brně z 6. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 31.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; odpovídá též na prohlášení posl. Langra.

30, 14. II. 1946; 14

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 4.

Interpelace:

o repatriaci přestěhovalců z obvodu vojenské střelnice a vojenského výcvikového tábora u Vyškova na Moravě,

t. 163. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 418. 52, 15. V. 1946; 4.

 

ŠMEHLÍK Jaroslav

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a rozp.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 137

(zákon o odčinění někt. křivd způsobených českému pracujícímu dorostu).

29, 13. II. 1946; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvýšení státního příspěvku vyživovacího (t. 120).

25, 24. I. 1946; 6.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.

 

ŠMIDKE Karol

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

 

ŠOLC Jaroslav

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inkompat. (náhr.).

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 155

(zákon, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána").

30, 14. II. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků (t. 419).

51, 8. V. 1946; 12.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

ŠOLTÉSZ Jozef, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem ochrany práce a sociální péče 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem ochrany práce a sociální péče 6. XI. 1945.

 

ŠRÁMEK Jan, Msgre ThDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Jmenován opětně náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.

 

ŠROBÁR Vavro, MUDr.

DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem financí 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem financí 6. XI. 1945.

Přestal být členem klubu poslanců Demokratickej strany a vstoupil do klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

 

ŠTAMBACHR František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 443

(zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

53, 16. V. 1946; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod. doprav a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 32.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458. rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci zabavení a přídělu koní v území válečných operací,

t. 46. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 207. 35, 28. IV. 1946; 37.

v záležitosti přidělení pokusných statků a stanic Zemským výzkumným ústavům zemědělským v Brně,

t. 143. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 304. 45, 9. IV. 1946; 5.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

Dotazy:

o právním podkladu trhových svazů (D 37).

53, 16. V. 1946; 44.

 

ŠTEFÁNIK Ivan, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 20.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 17.

 

ŠTEKL Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 1, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), prům., rozp. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 16.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 13.

Interpelace:

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465, rozesl. 28. VI. 1946.

 

ŠTĚPÁN Bohumil

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inkompat., úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 427

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.

Dotazy:

ve věci přezkoumání zavedení národní správy (D 22).

45, 9. IV. 1946; 6.

 

ŠTĚTKA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inic., inkompat. (náhr.), rozp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, t. 185.

33, 21. II. 1946; 23.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu města Dvůr Králové n. Lab., postiženého zátopou a na odstranění příčin povodně, t. 193.

34, 27. II. 1946; 3.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy, t. 194.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů, prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 34

(zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejno-právním sociálním pojištění).

14, 12. XII. 1945; 20.

rozp. výb. zpr. t. 440

(inic. návrh Jury, Pavláska, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech).

53, 16. V. 1946; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové (t. 77).

18, 20. XII. 1945; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 62.

Interpelace:

ve věci scentralisování pomoci pro obce postižené živelnými pohromami,

t. 256. 40, 26. III. 1946; 4.

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465, rozesl. 28. VI. 1946.

o žádoucím snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci finanční kalamity města Kadaně (D 3).

17, 19. XII. 1945; 2.

odpověď 31, 19. II. 1946; 3.

o tom, že na berní správě Praha II., nebyla provedena očista od kolaborantství (D 16).

40, 26. III. 1946; 5.

 

ŠVERMOVÁ-ŠVÁBOVÁ Marie

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp. a zahr.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 116

(zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci).

25, 24. I. 1946; 17.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

26, 30. I. 1946; 7.Přihlásit/registrovat se do ISP